Divi eņģeļi ceļā uz mērķi

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, nodaļa “Toldot”, 172.p.: Tāpēc, ka Jēkabs paļāvās uz Radītāju un visi ceļi mēroti Viņa dēļ, tad “viņa ienaidniekus samierinās ar viņu”.
Un Samuēls, tas ir, Ēsava spēks un varenība, izlīga ar Jēkabu. Un tāpēc, ka izlīga viņš ar Jēkabu un atzina viņa svētību, tad arī Ēsavs izlīga ar viņu.
Līdz neizlīga Jēkabs ar to valdnieku, kurš bija izraudzīts pār viņu, tas ir, Pašu, – neizlīga ar viņu Ēsavs.
Jo visaptverošais spēks lejā ir atkarīgs no spēka augšienē. Un kamēr nevājināsi spēku augšienē, tas ir, valdniekus pār viņiem augšienē, – nav iespējams vājināt spēku lejā šajā pasaulē.

Cilvēkam aizliegts domāt, ka ir spēki, kuri viņam pretojas, pretojas Radītāja darbam, nevēlas, lai cilvēks sasniegtu radījuma mērķi. Tā tas nav!
Visi šie spēki – labās un kreisās līnijas – darbojas tā paša mērķa virzienā. Bet mēs domājam, ka ļaunums nāk, lai novirzītu mūs no ceļa, sadragātu mūs un iznīcinātu. Tas nav pareizi!
Ļaunums nāk tikai tāpēc, lai parādītu mums, kur mēs kļūdāmies. Bet mēs ar savu nepareizo darbu un nepareizo uzvedību izrādam šo ļaunumu, un būtībā radam to. Jo ļaunums atrodas iekšienē.
Tāpēc šo divu eņģeļu misija – gan ļaunā, gan labā – pavadīt cilvēku ceļā uz radījuma mērķi.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/10719.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties