Cilvēkam jāpiepilda sava sirds…

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Nav saprotams, kas notiek sabiedrības pārejas starpposmā no tieksmes saņemt uz tieksmi dot. Cilvēks vairs nesaņem baudu no naudas un varas, apmierinās ar nepieciešamo, bet vēl nezina, ko nozīmē dot. Kas virzīs viņu uz atdevi, kas kalpos viņam par virzītājspēku atdeves darbībai, kā viņš spēs domāt par to, nesaņemot baudu no šīs domas?
Atbilde: Sabiedrība atbalsta cilvēku, mudina viņu, izrāda cieņu, apbalvo – un ar to piepilda. Mūsu attīstības mērķis – sasniegt tādu savstarpējo saikni, kad tieši pati saikne, tās sajūta, mums sniegtu enerģiju dot un mīlēt.
Cilvēks vēlas iekšējo piepildījumu, ne tikai naudu bankā, vēlas ne slavu un ne varu, bet sabiedrības attieksmi. Visi mūsu piepildījumi, kas atrodas ārpus dzīvnieciskā ķermeņa eksistences nepieciešamības, ir „virtuālie” piepildījumi, netaustāmie, bet sajūtamie.
Kad cilvēks teic, ka naudas vietā ir piepildīts ar cieņu un atzinību – tas tiek uztverts kā īstākā vērtība. Jo bagātie un valdītāji rezultātā vēlas to pašu, tikai nesaņem, vai arī saņem atzinību un cieņu, bet liekuļotu, par naudu.
Nosodījums un pazemojums, sabiedrības un savu bērnu nicinājums – ļaunāks par nāvi, bet pretēja attieksme, cieņa, atzinība, pateicība – sniedz lielāko dzīves piepildījumu.
Mūsu uzdevums – veidot sabiedrības uzskatus tā, lai tie uzliktu par pienākumu ikvienam un visiem mainīties no saņemošā no sabiedrības uz atdevi sabiedrībai, un lai iespēju dot sabiedrībai ikviens sajustu kā balvu.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/3977.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties