Cilvēk, palīdzi tuvākajam

Lasītava, Rabaša raksti Komentēt

Noteikti ir jāsaprot, ar ko cilvēks var palīdzēt biedram. Vai šis jautājums tiek lemts tieši tur, kur ir nabagie un bagātie, gudrie un muļķi, stiprie un vājie u.tml.? Taču, ja visi ir bagāti, vai visi ir gudri, vai visi ir stipri u.tml. – ar ko cilvēks var palīdzēt citam?

Tomēr mēs redzam, ka pastāv viena lieta, kas piemīt visiem, – gara pacēlums. Sacīts: „Nemiers cilvēka sirdī – lai pastāsta par to citiem”1. Tāpēc, ka atrasties gara pacēlumā nelīdzēs cilvēkam ne bagātība, ne gudrība, ne tml.

Cilvēks var palīdzēt citam, tieši tad, kad redz, ka otrs iegrimis grūtsirdībā. Sacīts: „Cilvēks nespēj sevi pats atbrīvot no cietuma”, taču tieši biedrs spēj izraisīt viņā gara pacēlumu.

Citādi sakot, biedrs izvelk viņu no stāvokļa, kurā viņš atrodas, uz dzīvības gara stāvokli. Un viņš no jauna sāk iegūt pārliecības spēku dzīvē un bagātībā. Un sāk ceļu, it kā viņa mērķis patlaban būtu tam tuvs.

No tā izriet, ka katram jābūt vērīgam un jādomā par to, kā viņš varētu palīdzēt biedram, rosinot viņā gara pacēlumu. Tādēļ, ka tajā, kas skar gara pacēlumu, katrs var atrast biedrā trūkuma vietu, kuru viņš spēj piepildīt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[1] Skat. traktātu «Joma», 75:1

 

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties