Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

Apsūdzība, nosodījums, visu pārkāpumu piedošana

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Ja nav neviena izņemot Viņu un viss pasaulē ir iepriekš nosacīts, tad kā varam apsūdzēt un kritizēt visu Viņa radīto? Vai mēs nenodarām sev tādā veidā ļaunumu?
Atbilde: Egoisms radīts, lai to mainītu, bet viss pārējais – lietošanai sākotnējā veidā.
Jautājums: Ja pārstāsim nosodīt visus un dzīvosim mīlestībā, un saskaņā, vai tas nozīmē, ka ciešanas pasaulē pārtrauksies?
Atbilde: Nē, nepieciešams vēl iekļaut tajā līdzību augstākajam spēkam, jo tikai tādā gadījumā mēs sasniegsim neizdomātu, patiesu mīlestību – tad arī mitēsies visas nelaimes!
Jautājums: Jūsu sarunās un lekcijās Jūs nekad nerunājat par to, ka cilvēkiem jāpiedod viens otram. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi garīgajai veselībai. Kādu nozīmi Jūs piešķirat visu pārkāpumu piedošanai?
Atbilde: Kad cilvēks atrodas augstāk par šo pasauli, tad arī piedot nav vajadzības – viņš nepiegriež vērību aizvainojumiem.

Avots: http://www.laitman.ru/questions-answers/9021.html

Zoar grāmatas slepenā atslēga

Bez tēmas Nav komentāru »

Sākot lasīt Zoar grāmatu vispirms janoskaņojas uz tās pareizu uztveri.
Šī grāmata – slēgta, slepena, nošifrēta, kuras izpratnei jazina īpašs kods.
Kā mums uzlauzt šo kodu un atvērt šo grāmatu līdzīgi kā seifu?
Zoar grāmatas atklāšanas atslēga – tā ir pareiza realitātes uztvere. Rakstīts: „Cilvēks – tā ir maza pasaule”, – un tajā ietverts viss noslēpums!
Pasaule, kurā sajūtu visu, ko jūtu – tas viss atrodas manā iekšienē. Katru cilvēku, kuru redzu sev līdzās, es uztveru savās smadzenēs.
Lasīt tālāk »

Siena – vienīgā vieta, kur parasti atrodas durvis

Bez tēmas Nav komentāru »

Zoar. Nodaļa „Bo”, 41.p.: Briesmīgs krokodils ienāk šo upju iztekā (Keter), pieņemas tajā spēkā, peld tālāk un ienāk jūrā, Acilut pasaules Malhut(ā).
Un aprij tur nedaudz dažādu zivju un valda pār visām jūras zivīm, kuras vājākas par viņu.
Tas aprij tās, un tās papildinās tajā. Bet pēc tam tas atgriežas klusajā upē…

Mums tik sarežģīti to visu sevī iztēloties! Kur manī atrodas vēlme, kura dēvēta „upe”, kur „krokodils”, kur ir tas viss?
Lasīt tālāk »

Nav svētuma mūsu pasaulē

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Kāpēc katrs vārds Zoar grāmatā mums jāizprot garīgajā, bet ne parastajā zemes nozīmē?
Atbilde: Nekādā gadījumā nedrīkst uztvert Zoar grāmatas vārdus to zemes izpratnē, jo ar to cilvēks nolaiž Toru līdz šīs pasaules līmenim.
Mums no zariem jāpaceļas līdz saknēm, no šīs pasaules – augšup uz garīgo. Bet tu jautā: kāpēc mēs garīgo pasauli nenolaižam mūsu pasaulē.
Vispirms, mūsu pasaulē nav tie paši likumi, kādi pastāv garīgajā. Ko mēs ar to iegūstam? Tās vienkārši ir fantāzijas.
Viss sajukums mūsu esošajā īstenībā izriet no tā, ka cilvēki sev iedomājas garīgo neatrodoties tajā un pēc tam piespiedu kārtā ietērpj garīgo materiālajā: it kā man būtu atdeves spēks labajā rokā, bet saņemšanas – kreisajā, vai arī dažas mana ķermeņa daļas būtu vairāk svētas, bet citas – mazāk, utt.
Tas viss ir aplami. Mums aizliegts saistīt garīgo ar to, ko mēs saprotam un darām šajā pasaulē. Starp divām šīm pasaulēm nav jābūt nekādai saiknei.
Nav nekā svēta mūsu pasaulē – ne nedzīvajā, ne augu, ne dzīvnieku, ne cilvēka līmenī. Un nav nekā svēta tajā, ko dara cilvēks šajā pasaulē.
Zoar grāmata tiek dēvēta par svēto grāmatu, jo ar tās palīdzību es varu pacelties no mūsu pasaules, egoisma, līdz svētumam, atdevei un mīlestībai pret tuvāko.
Es – tas ir punkts sirdī, kurš pieder garīgajai pasaulei – svētuma pasaulei. Pretēji visai manai dabai manī atrodas tikai punkts un ar šī līdzekļa palīdzību – „svētās grāmatas”, es varu pacelties uz svētuma pasauli – uz atdevi.
Bet ne papīrs ar tipogrāfijas krāsu tiek dēvēts par svētu. Un burti grāmatā – nav svēti. Svētums – tā ir saikne starp gaismu un tilpni (kli), kuru simbolizē burts. Nav nekā svēta mūsu pasaulē.
Problēma tajā apstāklī, ka sāk piešķirt cilvēkam un viņa darbībām svētumu. Bet tas viss ir tikai simboli.
Visi atribūti baušļu pildīšanai – talits, tefilins, Toras grāmata, Aron – Kodeš (skapītis jeb šķirsts, kurā glabājas Toras tīstokļi) – tā ir tikai gaismu un kelim simbolu mijiedarbība, to savstarpējās attiecības, dvēseles stāvokļi. Dvēseles stāvoklis – tas arī ir svētums, atdeve.
Toras grāmata, kura atrodas „Aron – Kodeš” – tas ir tikai garīgās būtības simbols, dēvēts – Zeir Anpin, kurš iedarbojas ar svētuma gaismu uz vēlmi – Malhut (visu dvēseļu kopums) un veido to par devēju, labo mūsu dvēseles un paceļ mūs augšup.
Izņemot simbolus, nav mūsu pasaulē nekā cita. Visi mēs „līdzināmies dzīvnieku mirstīgajiem”. Bet tas, kurš šīs pasaules objektus un darbības dala uz vairāk svētiem vai mazāk svētiem, tikai novirza no labošanās ceļa.
Tas viss – darbības „erev rav”, tie, kuri vēlas ar to apturēt virzību uz garīgo, dvēseles labošanu.

Avots:http://www.laitman.ru/kabbalah-religion/7563.html

Sāpes un vientulība – savstarpēji saistītas

Bez tēmas Nav komentāru »

Paziņojums: Science Daily: atklāts gēns, kurš nosaka uztveri kā fiziskas sāpes, tā arī sociālu atsvešinātību.
Replika:
Secinājums vienkāršs, kā saka Kabala, visas mūsu problēmas rodas no tā, ka reiz, lai gan sākotnēji bijām vienots organisms, cilvēki sašķēlās – un no tā sākās mūsu problēmas. Un beigsies tās tikai tad, kad mēs apvienosimies kopā kā viens organisms. Vai tas ir iespējams? Dabai nav nekā neiespējama! Vai nu tā mūs pie vienotības novedīs ar ciešanām, vai arī mēs to uzsāksim paši pēc Kabalas metodikas.

Avots: http://www.laitman.ru/adam/4737.html
no krievu valodas tulkoja Ilze.B

Visa radība – tā ir Radītāja spēle.

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Lūdzu, paskaidrojiet mums, kādēļ Radītājs radīja mūs “vēlmes saņemt” veidā? Kāpēc mums vispār jāiziet viss šis process? Kāpēc mēs neesam radīti tādi kā Viņš? Vai jums neliekas, ka viss radīšanas nodoms ir spēle?
Atbilde: Jums ir pilnīga taisnība, visa radība – Radītāja spēle ar radījumu! Mēs esam radīti ar īpašībām, kuras ir pretējas Radītājam, lai tieši paliekot par radījumiem , t.i., būdami atšķirīgi no Viņa, varētu sasniegt Viņu, kļūtu vienlīdzīgi Viņam, neizzūdot Viņā.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah/4615.html
no krievu valodas tulkoja Rūdis

Visas zinātnes ir Radītāja atskārsme

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Kāpēc jūs apgalvojat, ka visas zinātnes izriet no Kabalas?
Atbilde: Kabala radās senajā Babilonā apmēram pirms 4500 gadiem. Visas mūsu pasaules zinātnes ir atvasinātas no Kabalas. Ar pasaules zinātņu palīdzību mēs izzinām Dabu vai Radītāju (starp viņiem var likt vienlīdzības zīmi). Bet, ja mēs atskārstam Viņa darbības caur vēlmi gūt baudu, t.i., mūsu egoisma ietvarā, tad to sauc par parasto mūsu pasaules zinātni. Šādā veidā mēs gūstam Radītāja atskārsmi ar materiālās vēlmes starpniecību.
Bet, ja mēs vēlamies saprast Radītāju, viņa nolūku un Viņa vadības metodes pār mums, kā arī izzināt Viņa darbības, atklāt šo darbību iekšējo būtību, tad mums jākļūst līdzīgam viņam – vēlmē dot. Tad mēs atklāsim zinātni par Radītāju – Kabalu.
Un tas nāk no Radītāja, un visu es atskārstu savās vēlmēs. Ja šīs vēlmes ir ņemšanas labad, tad es varu izzināt parastās zinātnes, jo tas man dots no dzimšanas. Toties, ja manu vēlmju īpašības ir līdzīgas Radītājam īpašībām, tad es varu izzināt patiesību – Viņa patiesās darbības, jo neesmu pretējs, inverss Viņam. Līdz ar to Viņa darbības, Viņa nodomus, vēlmes un visu Viņa programmu, kā arī tās realizāciju, mēs spējam izzināt tādā mērā, kādā mēs esam ieguvuši līdzību ar Viņu pēc īpašībām.
Es rodu šo atskārsmi sevī pateicoties īpašību līdzībai. Tāpēc Kabalas zinātne uztver pasauli tādā pašā veidā kā Viņu var saukt par patieso zinātni.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah-science/4409.html
No krievu valodas tulkoja L. Survilo

Virzības rēgs

Bez tēmas Nav komentāru »

Ziņojums: Labas ziņas ir kļuvušas par deficīta preci. Ziņas cenšās noorganizēt, apzināti izplata. Triljonus dolāru terējušas valdības visā pasaulē pēdējā gada laikā nevis brūkošo ekonomiku atjaunošanai, bet gan labu ziņu ražošanā.
Biržas tūlīt pat uztver šo līdzekļu ieguldīšanu, spēlē uz palielināšanos, un, radot kārtējo “finansu burbuli”, izpumpē līdzekļus no reālā sektora. Politiķi teic skaistas runas par cīņu ar ekonomikas lejupslīdi, ražo labas ziņas, bet nav spējīgi pieveikt krīzi.
Replika: Lūk tā arī vēlāk atklāsies visi mūsu pasaules maldi, vienlaikus ar nepieciešamību iznīcināt to un iziet uz egoismam pretējo īpašību – atdevi un labām savstarpējām attiecībām. Izrauties no ļaunuma var tikai pārliecinoties tajā kā ļaunumā, bet lai tā notiktu, tam jābūt lielam. Tā ka mūs priekšā sagaida vēl lielāki finansu burbuļi.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4331.html
No krievu valodas tulkoja Andris

30.maijā notiks “Latvijas forums” – piedalies savas nākotnes veidošanā

Bez tēmas Nav komentāru »

30.maijā vienlaicīgi Rīgā un vairākās Latvijas pilsētās tiks organizēts Latvijas forums. Forumu organizē Valsts prezidenta Valda Zatlera paspārnē esošā Stratēģiskās analīzes komisija (SAK). Forums notiks Rīgā un vēl desmit līdz 12 Latvijas pilsētās.
Latvijas foruma mērķis ir veicināt cilvēku pašorganizēšanos un līdzdalību, meklējot idejas un risinājumus ekonomiskās lejupslīdes laika pārvarēšanai.

Domāju , ka ikvienam no mums, kam rūp pasaule kurā viņš, viņa ģimene un tuvie pašlaik dzīvo, noteikti vajadzētu aiziet. Kuru ir skārusi krīze un kurš izjūt, ka pārmaiņas ir vienkārši nepieciešamas. Kaut vai pasēdēt ar visiem kopā, padalīties ar idejām. Būt kopā ar visiem vienā nodomā – par labāku dzīvi katram! Mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās.

Sekss, kuru mēs meklējam

Bez tēmas, Lasītava Nav komentāru »

Sekss mūs saviļņo kā maksimālās baudas gūšanas avots mūsu pasaulē. Lai cik dīvaini liktos, tomēr vilšanās tieši šajā jomā uztverama visjūtīgāk. Seksuālās terapijas speciālisti uzrāda satraucošus statistikas datus. Apmēram puse sieviešu un trešdaļa vīriešu izjūt grūtības seksā. Stress, nogurums, laika trūkums – tas viss kā smaga nasta gulstas uz mūsdienu cilvēka pleciem. Vienveidība un rutīna spēj iznīcināt jebkuru seksuālo vēlmi.
Kāpēc mums tik daudz problēmu saistītu ar seksu? Liekas, ka tā ir visdabiskākā tieksme, kuru mums dāvājusi daba. Kur slēpjas šīs problēmas iemesls?
Ko vēlas sievietes?
Viņai 35 gadi, viņam – 40. Viņi dzīvoja draudzīgi un laimīgi, bet nenomira vienā dienā, nodzīvoja kopā tikai 12 gadus. Tāpēc, ka bija pārstājuši interesēt viens otru. Dažus gadus pēc kāzām sekss tiem kļuva par retu parādību, neskatoties uz to, ka vajadzība pēc tā bija, bet ne vienam pret otru. Katrs uzsāka partnera meklējumus “sānceļā”. Tas nenotika pēkšņi un, protams, ne speciāli. Bija mēģinājumi uzlabot attiecības un saglabāt ģimeni, bet – neizdevās. Pazīstama situācija, vai ne?
Mūsdienu dzīves proza uzrāda, ka praktiski katra trešā laulība beidzas ar šķiršanos. Tāpēc nav nekā pārsteidzoša, ka 35-40 gadu vecumā sieviete nav precējusies. Egoistisko vēlmju pieaugums un apkārtējo piemērs noved sievieti līdz lēmumam dzīvot patstāvīgi. Restorāni, klubi, ballītes. Vai vajadzīgs vēl kaut kas? To, ka šāds pagrieziens nenes laimi, attēloja amerikāņu režisors Maikls Kings savā populārajā kinofilmā “Sekss un lielpilsēta”.
Kinofilma demonstrē mūsdienu sievietes dzīvi, kura cenšas sevi atklāt bez vīrieša, bet rezultātā sajūt vientulību un vilšanos. No otras puses, mēs redzam vīrieti, kurš brīdi pirms laulībām izlemj tās atcelt. Kāpēc tā notiek? Ko tad vēlas pati sieviete? Un kas pietrūkst vīrietim, lai viņš justos laimīgs?
Vislielākā vēlme.
Sekss – visspēcīgākais virzošais spēks pasaulē. Seksa garīgā sakne – garīgais spēks, kurš atveroties cilvēkam, piepilda partnerus, sniedzot tiem garīgo baudu. Šī dabiskā cilvēka būtības izpausme ir mūsu dzīves pamatā. Tāpēc kabala šai parādībai velta lielu uzmanību, jo sekss dod mums dzīvību, virzību, izplatīšanos, attīstību. Sievietes un vīrieša spēki savienojoties atklāj dabas vienotību, tās vispārējo savstarpējās saiknes sistēmu.
Mūsu civilizācijas attīstības gaitā esam zaudējuši šīs savstarpējās saiknes izjūtas. Jo mūsu pasaule – visaptverošā visuma “zemākais” punkts. Atrodoties šeit, mēs uztveram realitāti šaurā egoistisko vēlmju diapazonā. Tieši tāpēc mūsu dzīve arvien biežāk liekas mums vientuļa, tukša, aplama un īsa.
Atmetot egoisma aizsegu, mēs paplašināsim mūsu sajūtu robežas un apgūsim kvalitatīvi jaunu dimensiju. Iepazīsim līdz šim nezināmo visuma plašumu, kurš atrodas virs materiālās dzīves un nāves izpratnes.
Tieši šajā jaunajā dimensijā cilvēks spējīgs sajust īstu baudu. To var salīdzināt ar elektrisko strāvu, kura neizpauž sevi nekādā veidā līdz brīdim, kad kontaktdakša tiek pieslēgta kontaktligzdai. Vai arī radiouztvērējs, kurš nesāks atskaņot, kamēr netiks uztverts vajadzīgais radiovilnis.
Uzgriežot muguru – seju nesaredzēt.
Iedomājieties šādu ainu: mūsdienu Ādams un Ieva apsēdušies uz gultas trīsistabu dzīvoklī, kurš izzūd megapolises akmeņainajos džungļos. Viņi sēž uzgriezuši viens otram muguru un viņu skatieni vērsti uz pretējām pusēm, baidoties pagriezties, lai neredzētu Čūsku starp viņiem – savu egoismu.
Nav sarežģīti paredzēt, kā risināsies turpmākie notikumi. Šeit katrs pats sev režisors. Bet, ja laulātie sāks meklēt veidu, kā pagriezties vienam pret otru un sākt sadarboties garīgajā līmenī, viņiem radīsies iespēja pievilt čūsku.
Pārejot citā realitātes uztveres līmenī, viņi sāks aptvert viens otra vēlmes. Pateicoties savstarpējai atklātībai, sasniegs tādas attiecības, par kurām pat nebija iepriekš sapņojuši. Ja cilvēks atver dvēseli, tad visu pārējo viņš atklās bez grūtībām, daudz vienkāršāk. Tad viņi noteikti var sasniegt pilnīgu savstarpējo sapratni.
Seksuālās attiecības mūsu kultūrā cieš neveiksmi, tāpēc, ka nezinām, kā uzvesties, lai attiecības pastāvīgi atjaunotos. Divu ceļš bez attiecību atjaunošanas, bez savstarpējās palīdzības noved pie strupceļa. Garlaicība pārņem Ādamu un Ievu ceļā uz paradīzi, un tas noved līdz šķiršanai un cita partnera meklējumiem. Jo nespējot piepildīt viens otru viņi nesaņem baudu. To izjust iespējams tikai atjaunojot vēlmes.
Risinājums apslēpts katra partnera jaunā meklējumos, „augstākā ES”, kuru sauc par Radītāju. Tikai tad laulātie spēj rast patieso iekšējo saikni, pie tam jūtot sevi kā partnerus, kuri papildina viens otru ar īpašībām un vēlmēm nepieciešamām turpmākai garīgai attīstībai. Tad, pat pēc fizioloģiskās izlādes, atliks kāda tvertne, no kuras Viņš un Viņa var turpināt piepildīt viens otru.
Tomēr katram pārim jāmeklē individuāls risinājums. Galvenais noteikums uzvarai pār ego – abiem jāsaprot, ko ietver pamatprincips, kurš nāk no pašas dabas. Tajā viņiem palīdz kabala, kuras uzdevums – novest cilvēku pie nepārtraukta piepildījuma, kas atklājas tikai ceļā uz Radītāju.

Autors: Tāls Ašers
Avots: http://www.kabmir.com/obshhestvo_i_kabbala/otnoshenija/sex_kotory_my_ischem.html
Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties