Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. Ievadkurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Nav komentāru »

<<Ievadkurss-10          Ievadkurss-12>>

Kabalas studiju galamērķis

„Kabalas studiju galamērķis” vispār neskan zinātniski. Tas tiek definēts kā visaugstākās baudas saņemšana, savas eksistences pilnības sasniegšana, absolūta izzināšana un tā rezultātā pilnīgs līdzsvars starp iekšējo sistēmu – cilvēka dvēseli un ārējo apkārtējo vidi vai Radītāju.

Tad, kad cilvēks, sākot no vismazākā punktiņa, no mazākās vēlmes tieksmē uz garīgo attīstību, nonāk pie saiknes, pie līdzsvara ar Augstāko dabu, viņš izjūt lielu baudu, nerimstošu piepildījumu, kas ir mūžīgs un absolūts. Līdzsvars, kas tajā izveidojas, visu noslēpumu, pretrunu, mīklu, harmonijas atklāsme, tas viss piepilda cilvēku līdz tādai pakāpei, ka rada viņā stāvokli, ko dēvē par „bezgalību”, taču ne pēc apjoma, ne pēc izmēra, bet pēc piepildījuma tilpuma. Tas ir bezgalīgs piepildījums un vairs nav nekādu nelīdzsvarotu, nesaprotamu, līdz galam neizzinātu, stāvokļu, nepaliek kāds neatrisināts jautājums vai kādas pretrunas – visos līmeņos, kādi vien pastāv. Tas ir, absolūta harmonija ir galīgais stāvoklis, ko ļauj izzināt kabala. Kabalas izzināšanas galamērķis ir tieši šī harmonija, kuru mēs sajūtam kā absolūtu baudu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. Ievadkurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Nav komentāru »

<<Ievadkurss-11          Ievadkurss-13>>

Radījuma mērķis

Radījuma mērķis nosaka, ka mums sevī ir jāizveido patstāvīga, dabas neietekmēta, brīva vēlme līdzināties savam pirmcēlonim. Meklējumu un pētījumu rezultātā: „Kā es nokļuvu šajā pasaulē un kas šeit notiek?”, es atklāju (to, ko atklāja Ābrams senajā Babilonijā): „Kāds ir visa cēlonis? Kādēļ tas viss notiek? Kāpēc notiek visas iespējamās katastrofas, kas ir dzīvība, kādēļ tā radīta tādā veidā? Cilvēks ar savām problēmām un to, ko viņš veido sev apkārt, visa daba, ietverot galaktikas, – uz kurieni viss virzās un kādēļ tas ir radīts?”

Rezultātā atklājas, ka nav nekā, kas būtu radīts bez vajadzības. Visi izveidotās radības elementi, līdz pēdējam vissīkākajam neitronam, ir vajadzīgi, lai mūsos izveidotu (mums vēl nav skaidrs, kas „mēs” esam un ko nozīmē „mūsos”) gribas brīvību.  Protams, var jautāt tāpat kā fiziķi: „Ar kādu nolūku radītas visas šīs galaktikas un Visums? Kurp tas aiziet? Kam tas ir vajadzīgs?” Mums arī nav saprotama gribas brīvība: kas tā ir. Gribas brīvība ir vienīgā brīvās rīcības iespēja, kuru izmantojot, mēs varam sasniegt līdzību ar dabu, Radītāju. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. Ievadkurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Nav komentāru »

<<Ievadkurss-12          Ievadkurss-14>>

Uz kādiem datiem balstīta kabala

Uz kādiem datiem ir balstīta kabala? Kāpēc tā tiek dēvēta par zinātni vai pretendē uz to?

Patiesībā kabala ir zinātne, kas balstīta uz precīziem, eksperimentālā ceļā pārbaudītiem datiem. Cilvēks, strādājot ar sevi, izmanto metodiku, kas pastāv jau 5000 gadu. Lasot kabalas grāmatu, viņš mainās gaismas, dabas Augstāko integrālo spēku ietekmē. Attiecīgi savām pārmaiņām, cilvēks lasa grāmatā, vai viņš mainās pareizi, kādus posmus iziet.

Proti, kabala ir izteikti praktiska zinātne, tajā nav nekā teorētiska. Visu, kas tiek pētīts kabalā, cilvēkam jācenšas pielietot attiecībā pret sevi, neatkarīgi no tā, vai viņš saprot ko dara vai nē. Gluži kā bērns, kurš kaut ko dara bez izpratnes, taču darbības gaitā mācās un tā rezultātā veidojas izpratne par to, ar ko viņš ir saistīts un ar ko strādā.

Tomēr jebkuras studijas, it īpaši kabala, veidotas pēc viena un tā paša principa – līdzības principa. Kabalisti stāsta par savas izzināšanas ceļiem un rezultātiem tāpat kā vecāki savam bērnam, tev iesaka, ko darīt un tu viņus atdarini. Ja pūlēsies atdarināt, kļūsi gudrāks. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. Ievadkurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Nav komentāru »

<<Ievadkurss-13          Ievadkurss-15>>

Kabalas terminoloģija

Kabalā nevar būt nekādu abstraktu objektu, jēdzienu un nosacījumu. Aprakstīts tiek tikai tas, ko cilvēks ir izzinājis, tas ir, nekas abstrakts. Ja tiek izmantoti nosaukumi, kuri mums šķiet dīvaini vai neprecīzi, tad tas ir tikai tāpēc, ka mums par tiem ir nepareizs priekšstats. Kabalā ar tādiem vārdiem kā gari, raganas, vampīri, eņģeļi, velni, ar visdažādāko dzīvnieku, dvēseļu nosaukumiem tiek izprasti dabas spēki, kuri iedarbojas uz vēlmi. Vēlme garīgajā pasaulē ir matērija un spēki, iedarbojoties uz šo matēriju, to pastāvīgi maina. Šīs izmaiņas norisinās gan pozitīvā virzienā, gan negatīvā un kā mīkla veido vēlmi, lai tā arvien lielākā mērā līdzinātos ārējam, pašam Augstākajam spēkam. Tāpēc kabalā netiek runāts ne par ko citu, kā vienīgi par Augstākajiem spēkiem, pastāvošiem ārpus matērijas.

Kabalas zinātne, izņemot īpašus vārdus un terminus, kas raksturīgi tikai šai zinātnei, izmanto arī savu īpašo valodu, tā saukto „zaru valodu”. Zaru valoda balstās uz to, ka no mūsu pasaules tiek ņemti objektu nosaukumi un to vārdos tiek dēvēti spēki, kas šos objektus vada. Tas nozīmē, ka kabalas grāmatā es varu uzrakstīt vārdu „glāze”, bet cilvēkam, kurš lasa kabalas grāmatu, ir jāsaprot, ka es ar to domāju spēku, kurš veido glāzi mūsu pasaulē. Ja runājam par Augstāko pasauli, tiek izprasti spēki, jo nekā cita tajā nav. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. Ievadkurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Nav komentāru »

<<Ievadkurss-14          Ievadkurss-16>>

Mīti par kabalu

Par nožēlu mītu par kabalu ir ļoti daudz. Kopš Ābrama laikiem (kad viņš atklāja cēloni, kāpēc cilvēks arvien vairāk nonāk pretstatā ar dabu un ar savu skolnieku grupu praktiski parādīja, kā to var kompensēt: tas arī ir kabalas zinātnes temats) līdz mūsdienām kabalas zinātne ir bijusi slēpta. Senie Babilonijas iedzīvotāji, izņemot mazu Ābrama skolnieku grupu, atteicās izmantot viņiem piedāvāto Ābrama metodiku. Tāpēc kabalas zinātne, kā tas tika rakstīts jau tolaik, tiks slēpta tūkstošiem gadu un atklāsies tikai mūsdienās. Tas nozīmē – egoisma attīstības beigās, kad cilvēki atzīs, ka kopš senās Babilonijas laikiem līdz mūsdienām (mēs dzīvojam tieši šajā laikā) mēs esam nogājuši kļūdu pilnu ceļu. Taču tas ir ceļš, kuru iet bija nepieciešams, tāpēc ka cilvēks nevar sākt laboties bez sajūtas, ka tas ir viņa pienākums.

Mēs tikai tagad sākam uztvert vārdus par sava egoisma, savas ļaunās dabas apzināšanos. Mēs to vēl nejūtam un nevēlamies par to dzirdēt. Taču globālā krīze, kas pašlaik noris pasaulē, mums pakāpeniski parādīs, no vienas puses, cik lielā mērā esam savstarpēji saistīti, vēlamies to vai nē, un no otras puses – cik lielā mērā visi cilvēki viens otru ienīst un nespēj atrasties kopā. Atklāsies stāvoklis, kad uz mums iedarbojas divi pilnīgi pretēji spēki: globalizācija un savstarpējais naids, kas gala rezultātā mūs iznīcinās. Cilvēkam nāksies apzināties, ka nepieciešams meklēt kādu izeju, pretējā gadījumā viņam pienāks gals.

Mūsu pasaulē nav nekā cita, izņemot šos divus spēkus. Globalizācija, kas mūs sasaista, pilnīga atkarība ir dabas ārējā spēka izpausmes. Lai kā vēlētos, mēs nespēsim viens no otra nošķirties. Pat ja izcelsies nacisma režīmi, visas iespējamās izolācijas darbības – tas nelīdzēs. Lai gan no otras puses – savstarpējais naids novedīs mūs pie ļaunuma apzināšanās: ko gan mums darīt? Šeit pašsaglabāšanās nolūkā radīsies nepieciešamība sevi neiznīcināt un savest kārtībā. Tas nozīmē – rodas nepieciešamība pēc kabalas zinātnes. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. Ievadkurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 00.Ievadkurss Nav komentāru »

<<Ievadkurss-15

Vēlmes baudīt attīstības posmi

Mūsu būtība, mūsu sākotnējā matērija ir vēlme gūt baudu. Vēlme baudīt attīstās pakāpeniski un pieņem noteiktas formas, kuras kļūst arvien izsmalcinātākas.

Pirmais attīstības posms attiecībā uz vēlmi gūt baudu ir ķermeniskās vēlmes: uzturs, ģimene, mājas, sekss, tātad tas, ko pieprasa mans ķermenis. Es to vēlētos pat dzīvojot vienatnē. Otrais vēlmes attīstības posms ir tieksme pēc bagātības. To mēs redzam, ielūkojoties cilvēces vēsturē. Trešais posms ir tieksme pēc varas un slavas. Ceturtais posms ir tieksme pēc zināšanām. Piektais vēlmes attīstības posms ir tieksme izzināt Augstāko spēku, tieksme pēc identiskuma, līdzsvara, līdzības dabai.

Pieci vēlmes attīstības posmi pastāv katrā cilvēkā, dažādās ārējo izpausmju un spēka kombinācijās. Viss šis spektrs piemīt ikvienam no mums. Turklāt ne tikai katram atsevišķam cilvēkam (katrā viņa pārdzimšanu riņķojumā), bet arī visai cilvēcei šīs vēlmes attīstās pakāpeniski – no tīri ķermeniskajām līdz vēlmei pēc bagātības, slavas, varas, zināšanām un tieksmei pēc Augstākā. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties