Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 6.kurss-21

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-20                 6.kurss-22>>

 

3.17. Papildmateriāls

Komentārs Bāla Sulama rakstam „Radītāja apslēptība un atklāsme”

Kādi ir mūsu pasaules uztveres nosacījumi? Pasaules sajūta veidojas mūsu vēlmēs. Ja vēlmes ir izlabotas, tas ir, lielākā mērā līdzinās Radītājam – mēs sajūtam Universu kā vairāk atklātu, taču ja vēlmes pielīdzinātas Radītājam mazākā mērā, tad arī Viņa atklāsmi mēs sajūtam mazākā pakāpē. Augstāko gaismu vai Radītāju mēs sajūtam jebkurā gadījumā.

Augstākā gaisma pati par sevi ir nemainīga. Tā nemainās ne attiecībā pret mums, ne pēc savam īpašībām. Visas iespējamās pārmaiņas notiek mūsos. Tas, ko jūtam šobrīd un tas, ko sajutīsim nākotnē, tiek raksturots tikai ar mūsu iekšējo kelim stāvokli un to līdzības pakāpi Radītājam. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-22

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-21                 6.kurss-23>>

 

3.17.3. Atklāsme

 

Apslēptības stāvoklī ticība, ka Radītājs pārvalda visu pasauli, noved cilvēku pie kabalas grāmatām, no kurām viņš saņem labojošo gaismu (or makif) un sapratni, kā nostiprināties savā pārliecībā par to, ka visu vada Radītājs.

Kad personīgie pūliņi kļūst pietiekami, lai labojošā gaisma iedarbotos un cilvēks kļūtu spējīgs to absorbēt, viņš var tikt uzskatīts par gatavu, lai uztvertu Radītāja vadību atklāsmes stāvoklī.

Cilvēka vēlmes izaug līdz tādai pakāpei, ka viņš vajadzības spiests pareizi pielāgo visu, kas pie viņa nonāk. Viņš ir kli, kas vēlas saņemt labošanos. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-23

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-22                 6.kurss-24>>

 

4. nodarbība

Augšupeja, mērojot pasauļu pakāpes

 

4.1. Vēlmes attīstības četras pakāpes

4.2. Vēlmes uzbūve

4.3. Mērķa sasniegšana

4.4. Cilvēka labošanās

4.4.1. Divi mērķa sasniegšanas ceļi

4.4.2. Divi vadības veidi

4.5. Cilvēka kāpums augšup

4.5.1. Pakāpienu mijiedarbība

4.5.2. Radītāja sajušanas pakāpes (no augšienes lejup)

4.5.3. Divi analīzes veidi

4.6. Jautājumi un atbildes

4.7. Noslēgums

4.8. Tests

4.9. Papildmateriāls Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-24

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-23                 6.kurss-25>>

 

4.2. Vēlmes uzbūve

Radītāja radītajā vēlmē mēs izšķiram piecas pakāpes, kuras nosacīti apzīmējam šādā veidā:

● burta „jud” sākums,

● burts „jud”, יּ

● burts „hei”, הּ

● burts „vav”, וּ

● burts „hei”, הּ

 

יּ – הּ – וּ – הּ

Tāds ir Radītāja radītās vēlmes apzīmējums, radījuma apzīmējums. Vēlme sastāv no piecām daļām, kas tiek apzīmētas ar pieciem burtiem. Tas nav radījuma, bet gan Radītāja vārds, jo vēlmes piepilda gaisma, Radītāja sajušana. Radījums sajūt tieši Radītāju un neko vairāk.

Tādējādi radījuma stāvoklis ir Radītāja vārds. Pasaule, kuru radījums jūt, pats radījums, viņa uztvere – visas viņa kopējās sajūtas ir Radītāja izpausme viņam un viņā pašā. Tāpēc kli ir Radītāja vārds. Tiek izrunāti tikai 4 burti, izņemot „burta jud sākumu”: AVAJa. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-25

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-24                 6.kurss-26>>

 

4.3. Mērķa sasniegšana

 

Kabala ir Augstākā eksistences līmeņa sasniegšanas metodika, kad atbilstoši iespējām un sajūtām cilvēks kļūst vienlīdzīgs ar Visaugstāko līmeni – Radītāju.

Taču rodas jautājums, kāpēc Augstākais spēks mūs radījis tādā nepilnīgā stāvoklī, ka mums nākas to pilnveidot, it kā labot Radītāja darbības.

Šo stāvokli var izskatīt, izmantojot kā piemēru seno līdzību. Tajā tiek stāstīts par ķēniņu, kuram pieder pils, kas piepildīta ar dažnedažādiem labumiem, taču pilī nav viesu. Lai to piepildītu ar viesiem, nepieciešams radīt radījumus tieši mūsu veidā: kuri sastāv no augstākām un zemākām īpašībām. Lai cilvēks nonāktu līdz Augstāko zinību un baudas līmenim, ir radītas pasaules. Tādējādi pasaules tika radītas, lai radījumiem sniegtu baudu. Taču par cik attiecībā pret Radītāju nav ne pagātnes, ne nākotnes, tajā brīdī, kad radās Nodoms radīt radījumus un sniegt tiem baudu, Viņš iedzīvināja to darbībā. Šādu stāvokli  dēvē par Bezgalības pasauli. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-26

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-25                 6.kurss-27>>

 

4.6. Jautājumi un atbildes

Jautājums: Ja kabalisti sasnieguši vienu un to pašu pakāpi kādā no pasaulēm, vai viņu izzināšana būs vienlīdzīga?

Viņi izzina vienu un to pašu, tāpat kā mēs šajā pasaulē, tikai katram attiecībā uz izzināto ir savs viedoklis. Vērojot vienu un to pašu priekšmetu, katram no mums par to veidojas savs personīgais priekšstats. Citiem vārdiem, kopējā izzināšana ir vienota, turpretī individuāla – katram atšķirīga.

Jautājums: Kā viens dzīvnieciskā līmeņa veids var būt vienlīdzīgs pēc nozīmes ar visiem eksistējošiem augu pasaules veidiem?

Runa šeit iet ne par skaitliskumu, bet par kvalitatīvu spēku. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-27

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-26                 6.kurss-28>>

 

4.7. Noslēgums

Pēc kabalas pamattēžu izpētes, kļūst saprotams, ka tā ir īpaša zinātne, kas harmoniski savieno sevī racionālo un iracionālo zinību korelāciju. Lai gan atšķirībā no akadēmiskām zinātnēm, tā atklāj mums Augstāko iracionālo pasauli, taču tā pēta to, izmantojot tos pašus likumus un analoģisku pieeju tāpat kā akadēmiskās zinātnes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir zinātniskais empīrisko pētījumu ceļš. Šajā gadījumā pētnieks kabalists izzina Augstākā spēka vadības likumus un vienlaikus sāk atklāt to izpausmi attiecībā pret sevi, viņš ieiet apzinātā savstarpējā mijiedarbībā ar izpētes materiālu.

Taču, kas padara kabalu unikālu, ar ko tā atšķiras no visām citām izzināšanas metodēm, kuras cilvēks izmanto? Tās īpatnība ir tajā aspektā, ka cilvēks ar kabalas palīdzību izzina Augstāko Universa daļu, no kurienes viss, kas tajā noris, nonāk lejup šajā pasaulē, ietērpjas mūsu piecos maņu orgānos un mēs to sākam sajust un uztvert kā šīs pasaules realitāti. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-28

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-27                 6.kurss-29>>

 

4.9. Papildmateriāls

Visuma vienotības izzināšana

4.9.1. Radījuma mērķis

 

Ja Augstākais spēks mūs ir radījis, tātad tam bija pilnīgi konkrēts mērķis. No visas realitātes daudzveidības, kuru radījusi Augstākā vadība, īpaša nozīme ir spējai saprātīgi spriest, kas dota tikai cilvēkam, tā ir sajūta, pateicoties kurai viņš jūt tuvākā ciešanas. Tādējādi, ja Augstākajam vadošajam spēkam bija radīšanas mērķis, tad tā objekts bija cilvēks. Viss Universs radīts tikai ar vienu nolūku, lai cilvēks sasniegtu savu misiju – sāktu sajust viņu vadošo Augstāko spēku, tāpat kā uztver visu, kas atrodas viņam apkārt. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-29

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-28                 6.kurss-30>>

 

4.9.4. Augstākais vadošais spēks

Mēs to varam dēvēt par Radītāju vai dabu (vārdiem Radītājs un daba – „Elokim” un „teva” ir vienlīdzīga gematrija88). Radītājs un mums apkārt esošā daba ir viens un tas pats: Radītājs mūs vada caur dabu.

Attiecībā pret mums daba dalās tajā, kuru mēs izzinām (apkārtējā vide) un tajā, kuru izzināt nespējam. Arī šī daba tāpat atrodas mums apkārt, taču ir nepieejama, ņemot vērā mūsu patlaban esošo stāvokli. Visi ārējie un iekšējie spēki, kas iedarbojas uz mums, uz mūsu vēlmi (turklāt līdzās vēlmei atrodas tās apziņa, prāts), viss, ko mēs izzinām savā vēlmē ar prāta palīdzību, tiek dēvēts par dabu vai Radītāju. Tādā veidā, mums saprotamākos terminos izpaužas divi jēdzieni – gaisma un kli. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-30

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-29                 6.kurss-31>>

 

4.9.6. Augstākā vadība – mērķtiecīga

 

Bāls Sulams savā rakstā „Reliģijas būtība un mērķis” raksta89: „Palūkosimies uz patieso realitāti, kuru vada un kontrolē Augstākais spēks, noskaidrosim, kādā veidā tas dara tikai labu. Ņemot jebkuru, pat vismazāko radījumu, kas pieder vienam no četriem veidiem – nedzīvais, augu, dzīvnieciskais, cilvēciskais – mēs redzēsim, ka atsevišķs īpatnis, tāpat arī visa suga kopumā, posmveidīgi, mērķtiecīgi tiek vadīti savā cēloņu un seku attīstībā, līdzīgi auglim kokā, kuru vadot, tiek panākts labs galamērķis – briedums”.

Mēs redzam, ka daba pakāpeniski noved jebkuru veidu pie noteikta, iepriekš nosacīta galīgā stāvokļa, kas dēvēts par briedumu. Zinātnieki botāniķi var paskaidrot, cik stāvokļus iziet auglis no sēklotnes līdz galīgajam briedumam, no ziedēšanas momenta līdz nobriedušam auglim vai dārzenim. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties