Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 6.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-10                 6.kurss-12>>

 

2.4. Jautājumi un atbildes

1. Jautājums: Ar ko kabalista pētījumi atšķiras no zinātnieka pētījumiem?

Kabalists atklāj citu cēloni.

Es nepētu, kā viena molekula izveido citu, bet to atklāju spēku, īpašību veidā. Ko es atklāju Radītājā? Es atklāju, ka Viņš ir Augstākais attiecībā pret mani. Citiem vārdiem, Radītājs ir īpašību kopums, daudzkārt augstāka likumsakarība salīdzinājumā ar mani. Augstākā pakāpe satur sevī tos pašus spēkus, īpašības, kas ir manī, pretējā gadījumā, kā es spētu to uztvert?

Var sacīt tā: Augstākā gaisma ir abstrakta, turklāt nākamo augstāko pakāpi manī mostošajā rešimo45 es katrreiz iedomājos kā vēl augstāku. Taču es to iztēlojos, vadoties no personīgo īpašību projekcijas. Tieši es iztēlojos Radītāju, tieši es katrreiz zīmēju Viņu savā iekšējā redzējumā. Man jāiztēlojas Radītājs, citādi nespēšu Viņu uztvert. Abstrakto, neietērpto gaismu es neuztveru. Es iztēlojos Radītāju ar manu piecu maņu orgānu palīdzību, savās piecās kelim: KAHAB-TUM (keter, hohma, bina, tiferet, malhut).

Var runāt par to, ka aiz tā seko abstraktā forma un Radītāja būtība, Acmuto, taču tā vairs nepakļaujas uztverei. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-11                 6.kurss-13>>

 

2.7. Papildmateriāls

Doktora Mihaela Laitmana komentārs Bāla Sulama rakstam „Priekšvārds grāmatai „Viedā vārdi””

(„Priekšvārds grāmatai „Viedā vārdi””, ar kuru Bāls Sulams sāka strādāt, bija „Desmit Sefirot Mācības” vēstnesis. Taču drīz vien viņš saprata, ka jāraksta pilnīgi cita mācību grāmata – akadēmiska, visaptveroša. Viņš atstāja iesākto grāmatu nomaļus un uzsāka grāmatas „Desmit Sefirot Mācība” radīšanu sešos sējumos. Grāmata ar nosaukumu „Pi Haham”  („Viedā vārdi”) tā arī netika laista klajā).

Cilvēks nonāk lejup šajā pasaulē, lai, atrodoties tieši tajā, sasniegtu noteiktu mērķi. Atrisināt šo uzdevumu, kā klāsta kabalisti, ir iespējams tikai ar kabalas zinātnes palīdzību.

Attēls 4. (2). Dvēseles pārdzimšanu riņķojuma shēma. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-12                 6.kurss-14>>

 

3. nodarbība

Izzināšana ar pielīdzināšanās metodi

 

3.1. Nodoma atklāšana – mērķa sasniegšanā

3.2. Izzināšanas pakāpieni

3.3. Pacelšanās augšup, mērojot pakāpes

3.4. Divi spēka aspekti, kas iedarbojas uz cilvēku

3.5. Pasauļu sistēma – cilvēka un Radītāja attiecību sistēma

3.6. Radītāja apslēptība un atklāsme

3.7. Sajūtu atklāsme – atkarīga no nolūka

3.8. Atrašanās nolūkā

3.9. Nolūks ir sajūta vai prāts?

3.10. Darbs ar nolūku

3.11. Kvalitatīvais un kvantitatīvais nolūka vērtējums

3.12. Garīgā pasaule – nolūka pasaule

3.13. Starpība starp divkāršo un vienkāršo apslēptību

3.14. Nolūka veidošana

3.15. Jautājumi un atbildes

3.16. Tests

3.17. Papildmateriāls

3.17.1. Radītāja divkāršā apslēptība (apslēptība apslēptībā)

3.17.2. Radītāja vienkāršā apslēptība

3.17.3. Atklāsme Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-13                 6.kurss-15>>

 

3.3. Pacelšanās augšup, mērojot pakāpes

Cilvēkam, kurš izzina pakāpienu pēc pakāpiena, paši par sevi tie ir atklāšanas un apslēptības nosacījumi, jo materiāls, no kura viņš radīts, ir vēlme saņemt51.

Atklāšanas nosacījumi ir iekšējais stāvoklis, kuru cilvēks jau ieguvis pirms atrašanās uz esošās pakāpes, kā kaut kas viņam piemītošs. Apslēptība, sākot no šī pakāpiena un līdz Bezgalības pakāpei, ir ārējie nosacījumi, kuri cilvēkam vēl jāiegūst un jāpārvērš par saviem iekšējiem nosacījumiem. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-14                 6.kurss-16>>

 

3.4. Divi spēka aspekti, kas iedarbojas uz cilvēku

Mums liek darboties divi spēki – pozitīvais un negatīvais. Negatīvais spēks – dabisks, iedzimts, tas iedarbojas uz mums neapzināti. Patiesībā mēs to neizmantojam, taču nokļūstot, tā sacīt, zem „likteņa triecieniem”, cenšamies no tiem izvairīties. Pozitīvais spēks mūs piesaista ar baudas izpausmi, un mēs tiecamies to izmantot.

Ja vēlamies attīstīties mērķtiecīgi, kāpinot mūsu dabisko būtību, tad pievelkošo un mūs virzošo spēku sākam uztvert citā līmenī, proti, ne kā dabisko, kas nosaka mūsu negatīvās vai pozitīvās sajūtas.

Es pats sev nosaku labā un ļaunā mērauklu. Par ļauno es uzskatu to, kas mani attālina no mērķa, turpretī par labo – visu, kas var tam pietuvināt. Pie tam es neiekļauju aprēķinā manas ķermeniskās sajūtas, nepievēršu nozīmi tam, vai jūtos komfortabli, vai nē. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-15                 6.kurss-17>>

 

3.7. Sajūtu atklāsme – atkarīga no nolūka

Mēs vēlamies pacelties uz garīgo spēku telpu, tajā sevi sajust, lai gan patiesībā mēs jau tur eksistējam, tikai to nesajūtam. Mūsu patiesā stāvokļa atklāsme iespējama tikai tādā pakāpē, kādā atbilstam Augstākai pasaulei. Mēs arī patlaban aizpildām visu Universu, atrodamies Bezgalības stavoklī. Mēs neveicam neko jaunu, izņemot to, ka paužam savu sajūtu iespējas, kuras atklājas proporcionāli nolūka spēkam. Tāpēc Bāls Sulams teic: „Ja cilvēkam ir nolūks saplūst ar Augstāko spēku (ar to, kas piepilda mūs Bezgalības pasaules līmenī), tad šis nolūks virza viņu uz priekšu”62.

Augstākais spēks pats radījis cilvēkā vēlmi baudīt, un šī vēlme neatrodas ar To pretstatā. Mums nav nepieciešams labot savas vēlmes, lai cik egoistiskas tās būtu. Nekādas mūsu īpašības, kuras šķiet kaitīgas vai noderīgas, mums nav jāizskauž vai jāmaina. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-16                 6.kurss-18>>

 

3.9. Nolūks ir sajūta vai prāts?

Mēs sakām, ka mums jāizraujas no ierastās mūsu pasaules uztveres, jāsāk sajust Augstākā pasaule, Radītājs. Tieši sajust! Tādā gadījumā var likties, ka nolūks nav sajūta, bet doma, saprāta darbs, izpēte. Taču tas tā nav.

Patlaban mēs sajūtam, ka attiecībā pret apkārtējo pasauli atrodamies noteiktā stāvoklī, tāpat arī pasaule attiecībā pret mums. Visas šīs sajūtas izzudīs. Mums jāsasniedz nākamā uztveres pakāpe, kurā šīs sajūtas sāksim novērtēt pilnīgi citādi.

Neiekļaujot saprātu, es varu justies komfortabli gan attiecībās ar apkārtējiem, gan arī pats par sevi. Pēc tam piepeši es pieslēdzu vēl kādu papildu parametru. Šo parametru es sāku jau sajust ne caur savām jūtām, bet caur noteiktu attieksmi, caur savu mērķi vai caur mērķi, kuru, iespējams, vēlas sasniegt citi. Es jautāju: „Kas mani gaida? Kāpēc tas notiek, ar kādu nolūku? Ar ko tas man draud? Ar ko tas izraisīts?”. Tādā veidā mēs prātojam mūsu pasaulē. Šāds apstākļu vērtējums attiecībā tikai pret sevi arī ir egoisms, taču to pašu apstākļu vērtējums attiecībā pret Radītāju ir altruisms. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-18

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-17                 6.kurss-19>>

 

3.11. Kvalitatīvais un kvantitatīvais nolūka vērtējums

Nekādā gadījumā nav jādomā, ka stāvoklī, kurā mēs atrodamies, ar mums kas notiks. Ienākšana garīgajā pasaulē ir spēka izlaušanās, tas var realizēties,  pateicoties tikai tam, ka nolūka īstenošanai mēs pieliekam nopietnas pūles, no kurām katru pūliņu var novērtēt kvalitatīvi un kvantitatīvi. Kvantitatīvais vērtējums: cik bieži es pūlos „spiest” uz sevi. Kvalitatīvais – līdz kādai pakāpei es varu savākt, noformēt, lokalizēt visas iekšējās pūles, lai atrastos šajā nolūkā.

Bāls Sulams teic, ka galvenais nolūks rodas mācību laikā. Tieši šajā laikā pie mums nonāk lejup or makif65, tas ir, altruistiskais nolūks, kas nāk no Radītāja. Radītājs nesatur matēriju, virs kuras jāpaceļas, bet satur altruistisko nolūku, proti, vēlmi sniegt baudu, tikai bez materiālā ietērpa un tas ir Radītājs. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-18                 6.kurss-20>>

 

3.14. Nolūka veidošana

Radītājs ir radījis kli. Ja vēlamies līdzināties Radītājam, mēs sevi attīstām tikai kā nolūku. Cilvēkam par sevi jādomā kā par nolūku. Mans „es” nav ne vēlme, ne īpašība, tas ir tikai nolūks.

Visas mūsu īpašības mums dotas no ārienes. Tās ir Radītāja varā, ar tām mums nekas nav jādara. Tas, kas nāk no Radītāja, nav jālabo. Vienīgais, kas no Viņa nenāk, ir nolūks, tas mums jāizveido pašiem.

Kelim sašķelšanās sniedz mums iespēju to realizēt. Mēs veidojam ko jaunu. Radītājs šo trauku ir sasitis, turpretī mēs it kā no jauna to līmējam kopā. Patiesībā mēs to nelīmējam kopā – mēs atklājam pilnīgi jaunu īpašību, kas dēvēta par „Ādamu” – cilvēku. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 6.kurss-20

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Nav komentāru »

<<6.kurss-19                 6.kurss-21>>

 

3.15. Jautājumi un atbildes

1. Jautājums: Kā man jāattiecas pret notiekošo pasaulē?

 

Visu notiekošo pasaulē cilvēks salīdzina ar daudzveidīgiem cēloņiem. Pie tam viņam šķiet, ka eksistē vairums dažādu spēku: viņš, viņa saskarsmes loks, Radītājs, Augstākais spēks un daži atsevišķi spēki. Ja cilvēks uzskata, ka eksistē viņš un apkārtējo loks, kurš ietekmē viņa domas, tad to nepieciešams izlabot. Viņam pastāvīgi jākoncentrējas uz to, ka visas viņa domas un jūtas, viss, kas piepilda viņa sirdi un prātu, nonāk pie viņa tikai no Radītāja. Pēc tam jārodas jautājumiem: „Kāpēc?”, „Kādēļ?” un „Kas man ar to ir jādara?”. Tas jau ir nākamais attīstības posms, taču vispirms nepieciešams noteikt patieso stāvokli. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties