Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 5.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Nav komentāru »

<<5.kurss-10                 5.kurss-12>>

1.9. Vēlmju attīstības stadijas

Mūsu vēsture aizsākās ar cilvēka rašanos uz zemes un viņam piemītošās egoistiskās vēlmes baudīt attīstību. Pirmajā posmā tā bija nulles pakāpes vēlme – tajā cilvēks sajuta tikai impulsu ķermenisko vajadzību apmierināšanai, gandrīz analoģisku tām, ar kurām apveltīts dzīvnieks: ģimene, sekss, barība, pajumte, siltums. Atrodoties šādā vēlmē, cilvēces attīstība ritēja tūkstošu gadu garumā.

Pakāpeniski vēlme baudīt kļuva arvien egoistiskāka, arvien mazāk laika bija nepieciešams tās realizācijai un nākamās dzimšanai. Mūsu dzīvē vērojama neiedomājama šī ātruma palielināšanās: pirms kādiem simts gadiem pārmaiņām, kuras patlaban notiek momentāni, bija nepieciešams desmitreiz lielāks laiks.

Cilvēks sāka attīstīties – no ķermeniskajām vēlmēm līdz lielākām, secīgā kārtībā pārvarot attiecīgos etapus, līdz nonāca pie vēlmes sasniegt Augstāko stāvokli – egoisma attīstības pēdējās stadijas. Vēlmes, kas visas cilvēces attīstības gaitā nomainīja viena otru, ir sekojošas: Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 5.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Nav komentāru »

<<5.kurss-11                 5.kurss-13>>

 

Papildmateriāls

No sarunu cikla par kabalu Krievijas televīzijā

2005. gada 8. maijā

Mūs ietver vesela pasaule – Universa daļa, kuru mēs uztveram ar mūsu pieciem maņu orgāniem, ar to palīdzību mēs esam spējīgi izprast tikai mūsu pasauli. Taču pastāv vēl arī ārējā, Augstākā Universa daļa. Mums ir iespēja caur mūsu pasauli iekļūt dabas iekšienē un sajust Augstāko pasauli.
Kā tas notiek? Mūsu pasauli mēs uztveram ar pieciem maņu orgāniem – redze, dzirde, oža, tauste, garša. Taču pastāv vēl papildu sestais sajūtu orgāns, kuru dēvē par ekrānu. Ar tā palīdzību var izlauzties cauri mūsu pasaulei un redzēt dziļos, iekšējos slāņus. Tas nozīmē, ka cilvēkam jāiegūst papildu sajūtu orgāns. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 5.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Nav komentāru »

<<5.kurss-12                 5.kurss-14>>

 

Toras patiesā nozīme

Cilvēkiem, kuri spēj redzēt tikai mūsu pasauli, šķiet, ka Tora stāsta par pasaulīgo lietu iekārtu, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par to, kā cilvēkam jāuzvedas, kā kontaktēties ar citiem kolektīva locekļiem, kā pareizi tajā dzīvot, kā organizēta cilvēku sadzīve un kādi ir tās likumi. Patiesībā tā tas nav.

Torā, pamatojoties uz mūsu pasaules objektiem, tiek aprakstītas Augstākās pasaules likumsakarības. Mozus izklāsta diezgan abstraktas lietas: piemēram, kā būvēt Templi, kā tajā strādāt, kā pildīt kādus nesaprotamus rituālus, dēvētus par baušļiem, kuru lielākai daļai mūsu pasaulē vispār nav racionāla izskaidrojuma (izņemot dažus, līdzīgi „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”). Galvenajos vilcienos baušļiem nav racionāla izskaidrojuma, tapēc ka tie apraksta Augstāko pasauli ar mūsu pasaules vārdiem.

Tāpēc vienkārši cilvēki, lasot Toru, uzskata, ka tas ir vēsturisks vēstījums. Kabalisti, lasot šo pašu grāmatu, saprot, ka tā stāsta par Augstāko pasauli un tās likumiem. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 5.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Nav komentāru »

<<5.kurss-13                 5.kurss-15>>

 

Cilvēka būtība

 

Cilvēces vēsture tieši saistīta ar tās būtību un šī būtība ir egoisms, kurš pakāpeniski pieaug un attīstās.

Mūsu Visums radīts kā milzīgs nedzīvās matērijas sakopojums: minerālu bluķi, gāzu uzkrājums utt. Laika gaitā, dabas spēku savstarpējās cīņas rezultātā, izveidojās Saules sistēma un mūsu planēta. Miljonu gadu garumā izveidojās apstākļi, pateicoties kuriem, kļuva iespējama dzīvības rašanās uz Zemes. Pēc nedzīvās, augu, dzīvnieku dabas nāk cilvēks, un attīstības process turpinās tālāk līdz parādās Ādams.

Ādams – cilvēks, kuram piemita egoisma nulles līmenis (kopā ir pieci egoisma līmeņi). Pēc tam egoisms sāk augt līdz nākamajam līmenim (pirmajam) un izpaužas Ābramā. Ābrams, izmantojot savas jau pieaugošās egoistiskās iespējas un vēlmes, iekļūst dziļāk Universā un raksta grāmatu, informatīvi daudz bagātāku par Ādama grāmatu. Viņš sniedz kabalas zinību tālāku izkopšanu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 5.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Nav komentāru »

<<5.kurss-14

 

Šimons bar Johajs

Pēc Otrā Tempļa nopostīšanas, pilnīgas izraidīšanas no garīgās pasaules un krituma mūsu pasaulē, nāk klajā „Zoar Grāmata” – kabalistiskais avots, kas uzrakstīts īpašā valodā.

Interesanta ir šīs grāmatas radīšanas vēsture: mūsu ēras otrajā gadsimtā šo darbu  sarakstīja viedais rabīns Šimons bar Johajs. Viņš to radīja kopā ar saviem skolniekiem, atrodoties alā. Kopskaitā bija desmit mācekļi, atbilstoši desmit augstākajiem pamatspēkiem, kas dēvēti par „desmit sefirot”. Viņi uzrakstīja šo grāmatu un noslēpa, jo tai bija jāatklājas tikai pēc 2000 gadiem, tas ir, mūsdienās.

Tīras nejaušības dēļ grāmata tika atklāta iepriekš, atsevišķu lapu veidā nonākot pie XIII gadsimta spāņu kabalista Mozus de Leona24. No šiem fragmentiem tika arī sakopota mums šodien pazīstamā „Zoar Grāmata”. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties