Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 4.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-10                 4.kurss-12>>

 

3.4 Īstenības izzināšana

Visa īstenība ir radīta tikai ar domu, un pēc tam tā atklājas radījumiem.

Vēlme baudīt sāk izzināt šo īstenību un tajā attīstās. Taču visa īstenība jau pastāv, tā nerodas, bet izpaužas, kļūst man redzama. Tas nozīmē, ka es nevaru izpētīt to, kas noticis pirms miljoniem gadu. Visi šie gadu miljoni atrodas manī.

Pateicoties saviem maņu orgāniem, es iztēlojos, kā izskatās īstenība. Es to iztēlojos šodien, tagad. Līdz šim brīdim es atrados it kā bezsamaņā, es nezinu, kas ar mani bija noticis tūkstošu gadu garumā un vai es vispār eksistēju. Piepeši man atveras acis, un es atklāju visas savas sajūtas, sāku redzēt pasauli. Es dodos uz bibliotēku un lasu par to, kas rakstīts pirms divsimts, tūkstoš gadiem. Pēc tam uzzinu, ka atrasti kauli, kuriem miljons gadu. Zinātnieki stāsta: „Šodien vērojam galaktikas un redzam izmaiņas, kas ar tām notikušas pirms miljardiem gadu”. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-11                 4.kurss-13>>

 

3.5. Sadalošā barjera

Iesākumā no bezgalības vienlaikus radās un sāka attīstīties gaisma un kli, pēc tam no saknes (nulles stadija) pakāpeniski veidojās pirmā stadija un pēc tam radās otrā. Vēlme, atrodoties pirmajā stadijā, pilnībā pabeidza savu attīstību un tikai pēc tam izveidojās otrā stadija. Katrā līmenī – nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā un cilvēciskajā tāpat arī pastāv iekšējie līmeņi – nedzīvais, augu, dzīvnieciskais un cilvēciskais.

Attēls 3.5.1. Pakāpes vēlmes attīstības līmeņos.

 

Laikā, kad sāka attīstīties augu līmenis, izveidojās pirmais parcufs43: kaut kas, kas  dēvēts par „augu nedzīvo līmeni”. Tas pabeidza savu attīstību un radās „augu augu līmenis”. Katrs nākamais līmenis ir atdalīts no iepriekšējā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-12                 4.kurss-14>>

 

3.6. Starpstāvokļi

 

Garīgajā pasaulē starp četriem pamata stāvokļiem (nedzīvais, augu, dzīvnieciskais un cilvēciskais) pastāv starpstāvokļi. Pastāv zināms elementu komplektējums, un šo elementu kārtība nosaka informācijas nodošanu. Dzīvnieku dabā tās ir šūnas, datorā – matemātiskie simboli. Tas pats pastāv arī garīgajā pasaulē. Zars un sakne atrodas jebkurā daļā, tikai tās nedrīkst noslēgt vienu ar otru. Pamata atšķirības starp visu, kas pastāv, nonāk līdz vēlmes saņemt lielumam. Šis lielums ir graduēts – no nulles līdz lielam, mums nezināmam rādītājam, kas atrodas kaut kur bezgalībā pašā augstākajā pakāpē.

Katrā pakāpē ir četri pamata komponenti. Kāda ir savstarpējā saikne starp pakāpēm? Nav pareizi uzskatīt, ka izmaiņu un visa esošā daudzveidība, kas atrodas jebkurā dabas veidā (nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā un cilvēciskajā), norisinās tāpēc, ka rodas starpstāvokļi. Starpstāvokļi ir īpaši, un tie ir stingri fiksēti. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-13                 4.kurss-15>>

 

3.8. Starpfāzes un dabiskā atlase

Daba absolūti stingri ieprogrammēta četrās attīstības stadijās un neviena stadija nekad nepāriet citā. Taču starp tām pastāv starpstadijas, tās ir stingri fiksētas kā tādas. Nekādu noviržu vienā vai citā virzienā nevar būt. Šajā hierarhijā visam ir sava stingri noteikta un nemainīga vieta.

Dinozaurs savas attīstības rezultātā nevar kļūt par cilvēku. Viņš var nomirt vai pārvērsties par attīstītāku dinozauru. Pat sugu līmenī – viena suga nevar attīstīties, pārtopot par citu. Protams, var mākslīgi sakrustot suni ar kaķi, saņemot nezin ko. Taču daba noraida šādus sakrustojumus, tas ir pretdabiski. Katrai sugai ir savs iepriekš ieprogrammēts gēns, kas nosaka robežas, kurās notiks sugas attīstība. Katram līmenim jāattīstas līdz savam izlabotajam stāvoklim. Pāreja no viena līmeņa uz citu nevar notikt. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-14                 4.kurss-16>>

 

3.9. Noslēgums

 

Kabala apgalvo, ka nav dzīvības formas, atšķirīgas no zemes formām. Zvaigznes, galaktikas un viss, kas pastāv Visumā, precīzi atbilst Augstākās pasaules garīgajai struktūrai.

Var pajautāt: „Kāpēc Visums attīstās, izplešas? Kādi procesi tajā notiek?” Mēs formējamies garīgajā telpā, ienākot savas attīstības beigu stadijā, un fiziskās matērijas evolūcija ir šī procesa atveidojums – Visums izplešas. Tas nenozīmē, ka tas izplešas pats par sevi.

Pastāv pastāvīga programma, dēvēta par vispārējo vadību, saskaņā ar šo programmu viss attīstās. Taču līdzās tam visam ir cilvēka personīgā iejaukšanās – personīgā vadība, kas nozīmē, ka viņš var paātrināt visu attīstību. Šādā gadījumā cilvēks vienlaikus ietekmē gan mūsu pasaules, gan arī visu citu pasauļu attīstību. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-15                 4.kurss-17>>

 

Papildmateriāls

1. Kembrija paradokss

 

(Materiāls ņemts no Rafaila Nudelmana raksta žurnālā „Zināšanas ir spēks”, Nr. 8-9, 1998. gads.)

Aptuveni pirms 530 miljoniem gadu kembrija laikmeta sākumā uz Zemes izraisījās unikāls notikums: pēkšņi, ātri un gandrīz vienlaikus radās vairums jaunu bioloģisko formu, kuras kļuva par mūsdienu svarīgāko organismu veidu priekšgājējām, līdz pat cilvēkam. Daudziem biologiem līdz šim brīdim grūti samierināties ar domu par kembrija sprādziena realitāti. Vienā no standarta mācību gramatām, kas paredzēta amerikāņu universitātēm, arī patlaban ir iespējams lasīt apgalvojumu, ka „formām, kuras eksistēja kembrija periodā, katrā ziņā vajadzēja rasties no priekšgājējiem, kas eksistēja simtiem miljonu vai pat miljardiem gadu pirms tam”. Taču šajā apstāklī arī slēpjas kembrija sprādziena mīkla, – ka nekādas pārejas, starpformas nesavienoja toreiz radušos jaunos organisma veidus ar baktērijām un vienkāršajiem ūdensaugiem, kuri pirms tiem apdzīvoja zemes okeānus. Ierastā „tiltiņa” trūkums uzliek biologiem grūti risināmu uzdevumu: paskaidrot, kādā veidā varēja notikt tik noslēpumains evolūcijas lēciens. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-16                 4.kurss-18>>

 

2. Bina – attīstības spēks

 

Radītāja spēks un radījuma spēks nonāk lejup, mērojot pasauļu pakāpienus, līdz sasniedz mūsu pasauli, kur tie pastāv divu pretēju formu veidā: bina68 un malhut69, atdeve un saņemšana, altruisms un egoisms. No to pārklājuma vienai virs otras, no to sadursmes un saiknes starp tām, sākas attīstība.

Egoistiskā vēlme ir statiska vēlme. To nepieciešams ietekmēt, lai liktu tai darboties: lielāka vēlme vai mazāka, vairāk atdeves – mazāk saņemšanas. Jāsāk ar to strādāt, iniciēt iedarbību uz vēlmi baudīt no divām pusēm: pozitīvajā virzienā un negatīvajā, egoistiskajā un altruistiskajā.

Šādām iedarbībām ir jāstrādā arī mūsu pakāpē, mūsu matērijā. Tas arī izraisa binas un malhut attīstību, kuras strādā ar materiālu – vēlmi baudīt. Attīstības rezultātā vēlme baudīt sasniedz savu piesātinājumu, tā izpauž sevī tik daudz saņemšanas un atdeves veidu nedzīvās matērijas līmenī, cik spēj. Veidojas protoni, elektroni, fotoni – visdažādākās matērijas daļiņas. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-18

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-17                 4.kurss-19>>

 

4.nodarbība

Evolūcija turpinās

 

4.1. Cēloņu un seku pakāpeniskās attīstības likums

4.2. Posmsecīgas attīstības mērķtiecība

4.3. Pamats – veidojuma nemainīgā daļa

4.4. Meklējumi tumsā vai mērķtiecīga attīstība

4.5. Evolūcija turpinās

4.6. Dabas spēku spiediens

4.7. Līdzsvara stāvoklis

4.8. Līmeņa „cilvēks” attīstība

4.9. Cilvēces attīstības galamērķis

4.10. Noslēgums

4.11. Tests

 

 

4.1. Cēloņu un seku pakāpeniskās attīstības likums

 

Bāls Sulams rakstā „Pēdējā paaudze”71 apraksta Universa cēloņu un seku pakāpenisko attīstības likumu, visas tā sastāvdaļas, ikvienu no pasaulēm, ietverot mūsu pasaules neorganisko un organisko dabu, līdz pat cilvēkam (ņemot vērā gan viņa matēriju, gan arī ideoloģiju). Viss, augstāk minētais, nonāk šī likuma darbības ietekmē, šis likums ir divu spēku sadursmes sekas: pozitīvā – radošā un negatīvā – noraidošā un postošā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-18                 4.kurss-20>>

 

4.2. Posmsecīgas attīstības mērķtiecība

 

Attīstības perioda ilgums atkarīgs no tā, kādā līmenī darbojas divi spēki – pozitīvais un negatīvais. Ja runa iet par nedzīvo līmeni, tad tas veidojās ģeoloģisko laikmetu garumā – miljoniem un miljardiem gadu. Augu līmeņa attīstība norisinājās daudz ātrāk, jo šajā līmenī ļaunuma apzināšanās73 un mērķtiecība izpaužas vairāk. Dzīvnieciskais līmenis evolucionēja vēl īsākā laika posmā, bet cilvēciskā līmeņa attīstība salīdzinājumā ar tiem var aizņemt sekundes.

Pastāv daudzveidīgas shēmas, kas attēlo korelāciju starp cilvēka dzīves ilgumu uz Zemes un visas parējās dabas pastāvēšanas laiku. Ja visu dzīvības attīstības periodu uz Zemes pielīdzināt vienam gadam, tad atbilstoši tam cilvēks eksistē tikai dažas sekundes pašā tā beigu posmā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 4.kurss-20

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Nav komentāru »

<<4.kurss-19                 4.kurss-21>>

 

4.3. Pamats – veidojuma nemainīgā daļa

 

Jebkuram mūsu pasaules objektam ir savs „tēls” Bezgalības pasaulē, ne ārējā forma, bet iekšējā. No Bezgalības pasaules, transformējoties, taču nemainot savu būtību, šis „tēls” nonāk lejup mūsu pasaulē. Mainās tikai tā ārējā forma. „Tēlam” nonākot šajā pasaulē, tā iekšējā būtība paliek nemainīga. Ja mēs spētu nokļūt šī objekta iekšienē un zināmā veidā izjust šo būtību, mēs sajustu, kāda tā bija saknē, kad šī sakne no nekā radās Bezgalības pasaulē. Saknes būtība ir nemainīga.

To var aplūkot piemērā ar kviešu sēklu, kas satrūd zemē, izraisot jauna, tā paša veida dīgļa rašanos. Sēkla sadalās, tas ir, tās ārējā forma pilnībā izzūd, līdzīgi tam, kā zemē satrūd mūsu ķermenis, taču pamats paliek un dod jaunu dzinumu. Tieši tāpat mūsu dvēsele stimulē jauna ķermeņa dzimšanu, lai tajā iemiesotos. Informācijas daļa, kas paliek pēc ķermeņa satrūdēšanas (tāpat kā informācijas daļa, kas saglabājusies pēc sēklas satrūdēšanas zemē), piespiež no jauna radīt ap sevi atbilstošu ārējo apvalku. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties