Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 3.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Nav komentāru »

<<3.kurss-10                 3.kurss-12>>

 

2.3. Cilvēks nosaka savu pasauli

Pasaules un viss, kas attiecas uz realitāti, ir ietverts Bezgalībā. Tad, kad dvēseles nonāks pie tā, lai sevi izlabotu, realitātes sastāvdaļas atklāsies atbilstoši labošanās pakāpei. Patlaban šīs realitātes potenciāls atrodas Bezgalības pasaulē, lai atklātos tam, kurš atklās to darbībā un lai paliktu par potenciālu tam, kurš to neizdarīs.

Tādējādi atklāšana ir pilnībā individuāls faktors, katra indivīda personīgā lieta. Atbilstoši savām tilpnēm68 cilvēks nosaka, kurā no pasaulēm un kādā realitātē viņš atrodas, kādu bezgalības daļu sajūt. Par to, kas paliek ārpus cilvēka sajūtām, nav iespējams neko pateikt. Mēs nezinām, kas atrodas ārpus mūsu uztveres, ārpus kli. Kli pastāvīgi sajūt to, kas atrodas tās iekšienē. Ne šajā pasaulē, ne garīgajās pasaulēs, mēs nevaram just ārpus mūsu kelim. Tāpēc arī pasaules neeksistē ārpus tā, kurš tās sajūt. Taču potenciāli tilpne un gaisma Bezgalībā jau ir gatavas tam, lai dvēseles no turienes saņemtu – katra pēc savas līdzības pakāpes gaismas īpašībām. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 3.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Nav komentāru »

<<3.kurss-11                 3.kurss-13>>

 

2.4. Visas pasaules atrodas cilvēkā

 

Realitāte nāk no Augstākā spēka, no Radītāja, no gaismas. Augstākā gaisma veido kli. Sākotnēji tā rada pasaules, bet pēc tām nāk radījums – dvēsele Ādams Rišons. Šī dvēsele sadalās lielā daļu daudzumā, kuras nonāk lejup mūsu pasaulē. Rodas jautājums, vai šī pasaule un garīgās pasaules pastāv pašas par sevi? Vai pasaule ir radība?

Kabalisti izzina garīgo pasauli un atklāj, ka radījums šajā pasaulē ir eksistējošais cilvēks, tas ir, vēlme baudīt.

Radījums atrodas īpašā stāvoklī, kurā savas personīgās sajūtas tas dēvē par savu pasauli. Šī sajūta mainās atkarībā no paša radījuma īpašību izmaiņām. Vai kaut kas mainās no ārpuses? Mēs nevaram runāt, ka ārpusē kaut kas vispār pastāv, tāpēc ka nekad to nejūtam. Mēs pastāvīgi jūtam tikai to, kas notiek mūsos. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 3.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Nav komentāru »

<<3.kurss-12                 3.kurss-14>>

 

2.5. Šķietamā pasaule

Doktora Mihaela Laitmana komentārs Bāla Sulama rakstam „Ievads Zoar Grāmatā” (Bāla Sulama oriģinālteksts – treknrakstā, komentārs – zem oriģinālteksta).

Jehuda Ašlags savā rakstā klāsta77: „Un nejautā par to, tāpēc ka tas pats princips darbojas tāpat arī mūsu materiālās pasaules izzināšanā, piemēram: mūsu redze, ar kuras palīdzību mums paveras milzīga pasaule visā tās brīnumskaistajā pilnībā, taču patiesībā mēs to visu neredzam, šīs ainas rodas mūsos iekšēji. Citādāk runājot, mūsu smadzeņu pakauša daļā atrodas fotoierīce, kas darbojas kā acs, attēlojot tur visu, ko redzam un neko no tā, kas atrastos ārpus mums.

 

Šim nolūkam mūsu smadzenēs Radītājs izveidoja it kā spoguļaci, kas apgriež otrādi visu, kas tajā attēlojas, lai mēs to redzētu it kā esošu ārpus mums, mūsu acu priekšā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 3.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Nav komentāru »

<<3.kurss-13                 3.kurss-15>>

 

2.6. Jautājumi un atbildes

 

Jautājums: Pasaule, kas atrodas man apkārt, ir fantāzija vai realitāte?

Viss notiek cilvēkā. Tad, kad pieskaros kaut kam, kas ir materiāls, tas nav nekas vairāk kā mans priekšstats. Visu nosaka tikai izzinātāja uztvere.

Es paņemu glāzi. Vai tā eksistē attiecībā pret mani? Vai atrodas uz galda? Vai es pastiepju pēc tās roku? Jā, taču vai man ir roka? Pastāv tas, ko es uztveru. „Es” ir mana acumirklīgā sajūta. Ja redzu savas rokas, tās jūtu, tas nozīmē, ka tās man ir. Šeit nav vajadzības nodoties fantāzijām. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 3.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Nav komentāru »

<<3.kurss-14                 3.kurss-16>>

2.8. Papildmateriāls

Cits skats uz realitāti85

 

Mans draugs Horācij, šajā pasaulē ir daudzas lietas,
par kurām mūsu viedie nespēja pat iedomāties.

Šekspīrs

Lai izmantotu galvas smadzeņu spēku, nav nepieciešams zināt fizikas likumus vai izprast realitātes būtību: mums nav obligāti jāzina karburatora vai aizdedzes sistēmas uzbūve, lai vadītu automašīnu. Tikai nedaudzi saprot automašīnas mehāniku, un tas netraucē lielai cilvēku daļai tās vadīt. Tieši tāpat notiek ar smadzeņu spēku – jebkurš var apgūt šīs sistēmas pamatus un veiksmīgi pielietot tos praksē, ikdienas dzīvē.

Mēs sāksim ar realitātes būtības apgūšanu un īpaši pārsteidzošiem atklājumiem, kas veikti zinātnē pēdējo divdesmit gadu laikā. Šie atklājumi ļaus labāk izprast, kā smadzenes veido savu personīgo realitāti. Tie skaidro, kāpēc vizualizācija vai domu iztēle nav vienkārši nevajadzīgi sapņi, bet ir radošs process, kas cilvēkam palīdz kontrolēt un virzīt enerģētisko plūsmu, kas spēj salīmēt lietas, pārvērst šķidrumu tvaikā vai izraisīt sēklu uzbriešanu un augšanu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 3.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Nav komentāru »

<<3.kurss-15

 

Noslēgums

 

Zinātne vienmēr apgalvoja, ka pasauli mēs uztveram saskaņā ar noteiktiem likumiem, neatkarīgi no pētnieka personības. Tad, kad noskaidrojās, ka viss ir atkarīgs no mūsu pārmaiņām, pasaules aina sagrīļojās. Tādā veidā sāka izpausties saikne starp dabaszinātnēm un kabalu.

Šodien kabalisti un citu zinātņu pārstāvji apspriež realitātes pareizās uztveres problēmas un vēršas pie cilvēces ar jaunu pasaules iekārtas skaidrojumu. Tas ir īsts pavērsiens pasaules uztverē, tā sekas ir milzīgas, tās grūti pārvērtēt. Visa šī pasaules likumu sistēma, visas saiknes un attiecības starp pasaules daļām, ko vērojam, ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties