Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 2.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-10                 2.kurss-12>>

3.3. Esamības uztveres pakāpes

Ko nozīmē: „Es eksistēju”? Vai esmu vienīgais radījums, vai arī eksistē citi cilvēki? Pašreizējā brīdī, kā es to izprotu, viņi eksistē. Kad pacelšos augšup uz citu uztveres pakāpi, tad, iespējams, visus, kurus uztveru savās sajūtās šīs pasaules līmenī kā cilvēkus, kuri līdzinās man ārēji, es apzināšanos citādā veidā? Pēc savas iekšējās būtības viņi šķitīs man kā citas būtnes. Es sākšu viņus aplūkot kā ķermeņus, kuri pilda visus gaismas norādījumus.

Var jautāt arī tā: ja esmu nomiris un mani pieci maņu orgāni ir pārstājuši darboties, vai tādā gadījumā šo pasauli es uztveru caur savu dvēseli? Atbilde sekojoša: tu sāc uztvert pasauli ar dvēseles piecu maņu orgānu palīdzību. Tu saskaries ar spēku pasauli, nevis ar ķermeņu pasauli. Tad, kad savā iekšējā redzējumā tu pacelsies pāri esošai uztverei, tu redzēsi spēku pasauli. Tu sāksi salīdzināt sevi ar spēkiem, kuri atrodas ārpus ķermeņiem. Ārpus nedzīvās, augu, dzīvnieciskās un cilvēciskās dabas ietvariem tu sajutīsi spēkus, kas visu noved līdz darbībai un ar tiem tu veidosi attiecības. Tāpēc, ka strādā tieši šie spēki, nevis ķermeņi, kas ir to ietērps. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-11                 2.kurss-13>>

3.4. Ierobežojuma pasaule (cimcum), malhut – radījums

Laikā, kad ceturtajā stadijā86 parādās vēlme saņemt, mēs runājam, ka mums ir darīšana ar radījumu, daļēji jau atdalītu87 no gaismas, no Radītāja, kamēr visas iepriekšējās stadijas: 1., 2., un 3. nav atdalītas no keter (0). Tāpēc visas stadijas – no keter līdz malhut – mēs dēvējam par pirmajām deviņām sefirot88. Tikai malhut mēs dēvējam par desmito sefiru. Kāpēc? Tāpēc, ka viss, kas notika līdz malhut, ir gaismas transformācija, un tikai pašā malhut rodas jauna vēlme. Šī vēlme nav patstāvīga, ļoti tuva keter, kā arī tā rezultāts, ka malhut izzina keter, taču tā jau ir malhut personīgā izzināšana.

 

 

Attēls 3.4.1. Korelācija starp Malhut un pirmajām deviņām sefirot. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-12                 2.kurss-14>>

3.5. Kā notiek malhut piepildījums

 

Malhut ietver sevī piecas daļas, tās arī tiek dēvētas: keter, hohma, bina, zeir anpin un malhut. Šajās piecās daļās tā pūlas saņemt, redzot, ka katrā no tām tā var saņemt tikai nelielu segmentu.

Attēls 3.5.1. Malhut piepildīšanās shēma.

Toh – kli iekšējā daļa. Visa pārējā tukšā telpa tiek dēvēta par sof, tā ir kli ārējā daļa. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-13                 2.kurss-15>>

4. nodarbība

Pasauļu rašanās

 

4.1. Parcufa uzbūve

4.2. Gaismas ienākšanas kārtība kli iekšienē

4.3. Ādama Kadmona pasaule

4.4. SAG parcufa īpatnība

4.5. Tests

 

4.1. Parcufa uzbūve

Parcufs ir dvēsele, garīgais „ķermenis”96, kurš sastāv no galvas (roš), rumpja (toh) un ekstremitāšu daļas (sof).

Pēc tam, kad tiešā gaisma97 (or jašar – OJ) nonāk pie malhut, tā atgrūž šo gaismu, aprēķinot, cik daudz no tās paņemt. Malhut nolemj, ka var saņemt, pieņemsim, tikai 20%. Šāda gaisma tiek dēvēta par iekšējo gaismu (or pnimi – OP). Paliek 80% neaizpildītu kelim un atbilstoši tam, gaisma, kas nav ienākusi, sastāda 80%. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-14                 2.kurss-16>>

4.2. Gaismas ienākšanas kārtība kli iekšienē

Par iepriekšējo stāvokli var piebilst, ka tas dalās daudzās variācijās. Gaisma iekš kli ienāk pakāpeniski. Sākumā ienāk or nefeš101. Pēc tam iekšā tā pārvietojas uz pakāpi zemāk, turpretī augšējā pakāpē ienāk or ruah102. Pēc tam or ruah pārvietojas lejup, or nefeš nolaižas vēl zemāk un parcufā ienāk jauna – or nešama103. Šāda gaismas ienākšanas kārtība saglabājas līdz brīdim, kad parcufā ienāks or jehida104.

Attēls  4.2.1. Gaismas ienākšanas kārtība parcufā.

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-15                 2.kurss-17>>

4.3. Ādama Kadmona pasaule

Parcufim dzimšana

Tātad kli, cik vien tas ir iespējams, pilnībā tika piepildīta ar gaismu. Tā veica „zivug de – akaa”111: aprēķinu, cik daudz tā spēj sevī saņemt. Kādā veidā kli veic šo aprēķinu? Tā balstās uz to, ka tekošajā stāvoklī tajā atrodas rešimot 4/4112: četri de-itlabšut un četri de-avijut (daļa „de” aramiešu valodā, kuru bieži izmanto kabalā, nozīmē piederību).

Gaismas daudzums, kas tajā bija, tiek dēvēts itlabšut, turpretī bijusī vēlme tiek dēvēta avijut.

Vadoties no tā, kli arī darbojas: saņem sevī zināmu gaismas devu. Uzreiz pēc gaismas saņemšanas rodas absolūtas nepilnības stāvoklis – tas, kas garīgajā pasaulē patiesībā nevar būt. Ko tas nozīmē? Kli apstājas, tā nespēj turpināt saņemt, tāpēc ka šeit attiecībā uz vēlmēm saņemt Radītāja dēļ nav ekrāna.

Attēls  4.3.1. Rešimo de-itlabšut un rešimo de-avijut. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-16                 2.kurss-18>>

4.4. SAG parcufa īpatnība

 

Kas notiek iekš SAG? Sākot ar galgaltu, kas nonāca līdz rešimot 4 de-avijut un 4 de-itlabšut līmenim, jebkurā nākamajā parcufā rešimot de-avijut un rešimot de-itlabšut nav vienādi.

Rešimot de-itlabšut ir atmiņas par pagājušo gaismu, kura man bija. Rešimot de-avijut – informācija par ekrānu, kurš man ir dotajā brīdī.

Stadijā rešimot 3/2 rešimo 3 norāda uz to, ka tajā vēl atrodas atmiņas par gaismu hohma. Atmiņas par gaismu hohma ir tieksme uz šo gaismu, tā veido SAG papildu pagaismu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-18

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-17                 2.kurss-19>>

5. nodarbība

Apgūtā materiāla īss atkārtojums (1. – 4. nod.)

 

5.1. Kli radīšanas un attīstības stadijas

5.2. Desmit sefirot

5.3. Kabalistiskie apzīmējumi

5.4. Ierobežojuma pasaule

5.5. Ekrāns un atstarotā gaisma

5.6. Parcufa roš – toh – sof (dvēsele)

5.7. Pasauļu rašanās

5.8. Tests Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-18                 2.kurss-20>>

5.4. Ierobežojuma pasaule

 

Iepriekšējās stadijas – hohma, bina, zeir anpin ir kli veidošanās posmi, embrija stadijas, kad gaisma bija primāra, bet vēlme kalpoja kā sekas. Sākotnējā gaisma radīja vēlmi saņemt, vēlmi atdot un to savstarpējo mijiedarbību. Malhut ir vēlme baudīt, kas sāk sajust sevī šīs iedarbības rezultātu.

 

Dotās iedarbības rezultātu malhut sajūt kā kaunu141. Tā sāk sevi salīdzināt. No vienas puses, tā bauda Radītāja gaismu, taču no otras puses, tā sajūt Viņa iekšējo atdeves īpašību.

Malhut atklāj sevī pilnīgu pretrunu: savu būtību attiecībā pret Viņa būtību, savu vēlmi saņemt attiecībā pret Viņa atdeves īpašību. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-20

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-19                 2.kurss-21>>

5.7. Pasauļu rašanās

 

Malhut sāk darboties: tā daļēji saņem gaismu, daļēji to atgrūž un tādā veidā izveido gradācijas – parcufim. Tādā veidā malhut savstarpēji mijiedarbojas ar Augstāko gaismu.

Lai īstenotu vēlmi novest radījumu līdz pilnības stāvoklim, Radītājam tas jānoved līdz stāvoklim, kad centrālais punkts, malhut (tieši tā, kura sajūt sevi kā pēdējo no četrām stadijām, tāpēc ka iepriekšējās stadijas mūsos veido Radītājs), pielīdzinās keter, sasniedz līdzību ar Radītāju. Tādēļ viss, kas atrodas līdz malhut, tā dēvētās pirmās deviņas sefirot, ir vide, kurā tā eksistē.

Lai malhut līdzinātos Radītājam, keter, tai sevi jāmaina ne tikai iekšēji, bet jāveic arī attiecīgās ārējās izmaiņas.

Malhut var sevi izlabot, saņemot tikai binas īpašību. Tai ir jāpaceļas caur zeir anpin līdz binai un ar to jāsavienojas. Tad, kad tās abas pilnīgi savienosies, malhut caur hohmu spēs sasniegt keter. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties