Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 14.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-10                 14.kurss-12>>

5.nodarbība

Garīgo spēku korelācijas izteiksme ģeometriskos jēdzienos

5.1.Terminu „apļa figūra”, „četrstūra figūra”, „trijstūra figūra” nozīmes noskaidrošana

Tēma: Pasauļu radīšana ar gaismas līniju

Tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir vienmērīga, tad arī ierobežošanās bija vienmērīga un tā ir vārda „aplis” iekšējā nozīme.

(5) Un tā iemesls bija tajā apstāklī, ka tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir pilnīgi vienmērīga, tai sevi ir arī vienmērīgi jāierobežo no visām pusēm, un tā nevar sevi ierobežot no vienas puses vairāk nekā no pārējām pusēm.

No ģeometrijas mēs zinām, ka nav vienmērīgākas figūras kā (200) apļa figūra. Šī vienmērīguma nav ne (300) četrstūra figūrā ar izvirzītu taisno leņķi, ne (400) trijstūra figūrā un tātad ne citās figūrās. Un tādēļ ir jābūt Bezgalības ierobežojumam apļa veidā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-11                 14.kurss-13>>

2.daļa

Tēma: Pasauļu radīšana ar gaismas līniju

6.nodarbība

Gaismas rašanās līnijas veidā

6.1.Ko nozīmē „vieta, kas palikusi pēc ierobežošanās”

6.2.Gaismas līnijas izstiepšanās

6.3.Jēdzienu „no apaļas vienveidīgas gaismas”, „no augšas uz apakšu” nozīmes noskaidrošana

No Bezgalības izstiepās gaismas līnija telpas iekšienē

1) Un, lūk, pēc ierobežošanās, (1) kad telpas un gaisa vieta palika tukša un brīva, tieši Bezgalības gaismas vidū bija jau vieta, kurā varēja būt neecalim un nivraim, un jecurim un naasim. Un tad (2) no Bezgalības izstiepās viena taisna līnija (3) no Viņa apaļās gaismas, (4) no augšas uz leju, un tā lejupnāk, un nolaižas šīs telpas iekšienē. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-12                 14.kurss-14>>

6.2.Gaismas līnijas izstiepšanās

Or pnimi

(2) Nav jāsaprot šīs darbības jēga tās virspusējā nozīmē – kā cilvēciska darbība, kad sākumā rīkojās tā, bet pēc tam citādāk un attālinājās no pirmās darbības, jo nav lielākas garīguma materializācijas kā tamlīdzīgs priekšstats, ņemot vērā, ka Radītājam nav raksturīga nejaušība un izmaiņas, kā sacīts „Es AVAJa neesmu mainījis”.

Un lai gan netiek runāts par Radītāja būtību, bet tikai par gaismu, kas no Viņa izplatās, neraugoties uz to, par cik Radītāja būtībā nav izmaiņu, nejaušību un kustības, bet Viņam ir raksturīgs absolūts miers, tad tam tā ir jābūt arī gaismā, kas no Viņa izplatās, līdz tā sasniedz kategoriju „radījums”, tas ir, sasniedz stāvokli, kad ietērpjas iekš kelim, jo tikai tad no kategorijas „Viņa būtība” tā nonāk kategorijā „radījums”, kas radies un saņem no Viņa. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-13                 14.kurss-15>>

6.3.Jēdzienu „no apaļas vienveidīgas gaismas”, „no augšas uzapakšu” nozīmes noskaidrošana

Or pnimi

(3) Figūras „aplis” jēdzienu mēs noskaidrojām jau iepriekš (skat. 1.nod., 100.p.). Līdz ar to tas mums saka, ka pat pēc cimcum augstākā gaisma palika apļa veidā, tas nozīmē – bez pakāpju atšķirības. Turklāt visas četras stadijas aplī ir vienlīdzīgas atbilstoši savai vērtībai (skat. augstāk, 1.nod., 100.p.). Tā iemesls ir tajā aspektā, ka jēdzieniem „atjaunināšanās” un „notikums” pilnīgi nav vietas augstākajā gaismā. Turklāt visi šie atjauninājuma veidi, par kuriem ir runa, – nav nekas cits kā kelim korelācijas.

Or pnimi

(4) Iegaumē, ka nekādā gadījumā runa nav par iedomātiem jēdzieniem, vietā, kas ir materiāla, un visšķīstākais tiek definēts ar terminu „augša” un visraupjākais un sliktākais tiek definēts ar terminu „apakša”. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-14                 14.kurss-16>>

7.nodarbība

Līnija savieno radījumu ar Radītāju. Caur līniju gaisma izplatās pasaulēs.
Visas pasaules rodas telpas ierobežojuma vietā.

7.1.Termini: „līnijas virsotne”, „pieskaras”, „apakšā”

7.2.Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Līnijas sākums pieskaras Bezgalībai, bet ne līnijas nobeigums

2) (5) Līnijas virsotne nāk tieši no Bezgalības (6) un pieskaras tai, taču šīs līnijas nobeigums (7) ir apakšā, tās beigās, nepieskaras Bezgalības gaismai. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-15                 14.kurss-17>>

7.2.Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Caur šo līniju Bezgalības gaisma izplatās pasaulēs

3) Un caur šo līniju pievelkas un izplatās Bezgalības gaisma uz leju.

Visas pasaules atrodas telpas ierobežojuma vietā

4) Un tās telpas vietā (8) radīja un izveidoja visas šīs pasaules.

Or pnimi

(8) Ar to viņš dod mājienu attiecībā uz četrām pasaulēm: Acilut, Brija, Jecira un Asija. Un tās ietver sevī visas pasaules, kuras atsevišķi nav iespējams uzskaitīt. Un šīs četras pasaules nāk no četrām iepriekš minētām stadijām:

no 1. stadijas – Acilut,

no 2. stadijas – Brija,

no 3. stadijas – Jecira,

no 4. stadijas – Asija. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-16                 14.kurss-18>>

8.2.„Nav spēka izzināt Viņu”, „Nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda”

(20) Tas ir, tagad, pēc tam, kad tika radītas pasaules, pat eņģeļi, kuri ir radījumi, tuvāki pēc sava garīguma, nespēj sasniegt Bezgalību.

(30) Tāpēc, ka tur, Bezgalībā, „Viņš un Viņa vārds – vienoti” un absolūti tur nevar atšķirt ne vietu, ne kli, kā tika sacīts iepriekš, tādēļ radījuma saprāts nav spējīgs sasniegt Viņu, jo nav iespējams sasniegt gaismu bez kli.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

8.2. „Nav iespējams sasniegt Viņu”, „Nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda”

…(20) Nav spēka pat eņģeļiem, kuri tuvāk Viņam, un viņi nesasniedz Bezgalību… Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-18

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-17                 14.kurss-19>>

Terminu saraksts

„Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

1) Tuvs

Ko nozīmē „tuvs” (karov)?

Tas, kura forma ir tuvāk un vairāk līdzinās ar citiem, tiek uzskatīts par tuvāku viņam (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.). Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Nav komentāru »

<<14.kurss-18

Jēdzienu saraksts

„Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

55) Kādi jēdzieni tiek atsijāti kabalas zinātnē?

Šajā zinātnē no tās sākuma un līdz beigām nav neviena vārda, kas paustu jūtamu vai šķietamu jēdzienu, kā, piemēram, vieta, laiks, kustība un tamlīdzīgi, tāpat arī garīgajiem objektiem nav raksturīga izzušana. Un jebkura formas mainīšanās nenozīmē, ka izzudusi sākotnējā forma, bet ka šī sākotnējā forma palika savā vietā bez jebkādām izmaiņām un tad formas maiņa, kas tagad iegūta, pievienojās šai pirmajai formai (1.nod., „Or pnimi” sākumā, no vārdiem „Jāiegaumē…”). Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties