Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

SKA mācību materiāli. 1.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-10                 1.kurss-12>>

5. nodarbība

Kabalas valoda – zaru valoda

5.1. Kabalistu valoda – zaru valoda

5.2. Zināšanu nodošana no skolotāja skolniekam

5.3. „Pasaulīgie” nosaukumi kabalā

5.4. Tests

Tiešā vārdiskā nozīme (Rakstība) pakļaujas laika un telpas nosacījumiem. Alegoriskā un kabalistiskā – dzīvo mūžīgi, ārpus laika un telpas ierobežojumiem.”

Johans Reihlins „De arte cabbalistica”

5.1. Kabalistu valoda – zaru valoda

Zemākajā pasaulē pastāv tikai tas, kas aizsākas Augstākajā pasaulē un no tās rodas. Sakne, kas atrodas Augstākajā pasaulē, liek tās atbilstošajam zaram zemākajā pasaulē pieņemt šīs saknes formu un īpašības.

Šeit jāpiebilst: ja pats zars to vēlas. Pretējā gadījumā starp tiem nav saiknes. Tas nozīmē, zemākais saprot, ka attiecībā pret savu sakni ir zemākais un ka no augšienes attiecībā uz viņu viss nonāk lejup tikai ar vienu nolūku, lai viņš pareizi to uztvertu, labotos un pielīdzinātos augstākajam.

Pamatojoties uz saikni starp sakni un zaru, kabalisti radīja valodas krājumu, kas dod iespēju runāt par Augstāko pasauļu garīgajām saknēm, minot zemākā zara nosaukumu, kas tiek skaidri formulēts, vadoties no šīs pasaules sajūtām. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-11                 1.kurss-13>>

5.2. Zināšanu nodošana no skolotāja skolniekam

Vārdi paši par sevi nespēj nodot augstākās zināšanas. Augstākās zinības atrodas ārpus telpas, ārpus laika un ārpus kustības; tās ir absolūtas. Mēs uztveram notiekošo tikai kā cēloņu un seku secīgu kārtību un dēvējam to par laiku. Kustību mēs arī sajūtam sevī iekšēji. Kustība, mainība, telpa, laiks – tas, ko sajūt pati mainīgā kli, turpretī tajā esošā gaisma atrodas absolūtā miera stāvoklī. Tāpēc garīgais ir ārpus laika, telpas un kustības.

Kāpēc? Tāpēc ka garīgais arī ir kli, jo gaismu mēs uztveram caur kli. Vai mēs izejam ārpus mūsu kli tad, kad kaut ko uztveram? Nē. Kāpēc tad garīgais atrodas ārpus laika, telpas un kustības – miera stāvoklī? Tāpēc ka par garīgo tiek dēvēta izlabotā egoistiskā īpašība, kas ieguvusi gaismas īpašību. Izlabotā kli sajūt Augstāko realitāti tieši tāpat kā gaisma, kas atrodas miera stāvoklī ārpus laika, telpas un kustības. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-12                 1.kurss-14>>

5.3. „Pasaulīgie” nosaukumi kabalā

Tādējādi mēs varam saprast, kāpēc kabalisti augstāko ideju paušanai izmanto tādus vārdus kā skūpsts, dzimumakts, apskāvieni, dzemdības utml.: kabalisti nevar izmantot citu valodu, izņemot zaru valodu, kura tieši norāda uz katras saknes saistību ar tās atbilstošo zaru.

Tātad, lai cik pasaulīgs mums liktos viena vai otra zara nosaukums, mēs nevaram atteikties no tā izmantošanas, jo mūsu pasaulē neeksistē cits zars, kuru varētu izmantot šī zara vietā.

Mēs zinām, ka Augstākā gaisma rada sākotnējo kli, kas sastāv no piecām daļām. Pēc tam šī kli sāk sevī iekšēji dalīties, vairoties, izpaust savas iekšējās struktūras. Taču tā ir tā pati kli, tikai katra tās daļa dalās vēl uz piecām, tad vēl uz piecām utt. Katra no daļiņām līdzinās sākotnējai kli, taču pauž vienu no tās īpašībām. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-13                 1.kurss-15>>

Papildmateriāls

Ko nozīmē „izzināšana”

Terminoloģija un burtu nozīme

Melnie burti uz baltās gaismas fona

Kā saistīt garīgo ar materiālo

Nobeigums

Materiāls izraudzīts no daudzajām doktora Mihaela Laitmana lekcijām, kuras tika pasniegtas Starptautiskās Kabalas akadēmijas studentiem.

Ko nozīmē „izzināšana”

Ņemot vērā, ka kabala pēta Universa raksturojumu, kas atrodas ārpus cilvēka iztēles robežām un kas ir sakne pat tādām mūsu pasaules pamatkategorijām kā telpa, laiks, kustība, ir radies iespaids, ka zinātnieku kabalistu terminoloģija sastāv no abstraktiem apzīmējumiem. Studējamās zinātnes patiesais stāvoklis šim viedoklim neatbilst.

Būdama ne tikai pētniecības instruments, bet gan praktiska metode, kabala izmanto vārdus, nosaukumus un terminus tikai ar noteikumu, ka tie atbilst objektiem un parādībām, kurus tie apzīmē. Pastāv zinātnieka kabalista dzelzs likums: „Tas, kas nav izzināts, netiek apzīmēts ne ar nosaukumu, ne ar vārdu” (Baruhs Ašlags „Šamati”, 3. raksts). Pats termins izzināšana ir cēlies no jēdziena, kas atrodams vienā no kabalas tekstiem: „kad tava roka sasniegs…”. Nepieciešamais zināšanu līmenis, kuru var nosaukt par izzināšanu, atbilst sajūtām, kuras pielīdzināmas ķermeņa taustes reakcijām. Izzināšanas līmeņi, kuri neatbilst dotajam nosacījumam, kabalā tiek apzīmēti kā sapratne, apgūšana u.c. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-14                 1.kurss-16>>

Terminoloģija un burtu nozīme

Jūs jau esat ieguvuši nelielu priekšstatu par „zaru valodu”, kuru izmanto kabalisti. Mēs zinām, ka Augstākā un mūsu pasaule, ir paralēlas viena otrai un viss, kas atrodas Augstākajā pasaulē, nonāk lejup mūsu pasaulē. Augstākajā pasaulē dzimst visi notikumi, kuri pēc tam nonāk lejup mūsu pasaulē, turklāt visi spēki, kas nonāk lejup, precīzi pārklāj savu objektu mūsu pasaulē. Nav neviena objekta, neviena spēka, nevienas parādības mūsu pasaulē, kas nebūtu Augstākās pasaules sekas.

Lūk, daži piemēri, kas attēlo, kā kabalā tiek definēti svarīgākie jēdzieni.

Gaisma – bauda, kas piepilda radījumu.

Vieta – vēlme saņemt, kas arī ir radījums, tā ir „vieta” visai baudai – gaismai tajā.

Kustība – katra īpašību atjaunošanās garīgajā tiek dēvēta par kustību, jo atdalās no iepriekšējā tēla, īpašības un saņem savu personīgo nosaukumu. Līdzīgi daļai, atdalītai no materiālā objekta, kura pavirzās un noiet no iepriekšējās vietas. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-15                 1.kurss-17>>

Melnie burti uz baltās gaismas fona

Jebkurai gaismai pasaulēs ir jābūt savai izplatījuma robežai, lai attēlotu gaismas darbību, ir jābūt gan tās pievilkšanai, gan arī ierobežojumam. Šiem diviem spēkiem ir jādarbojas vienlaicīgi.

Jebkuras sajūtas caur mūsu maņu orgāniem mēs tāpat saņemam ar ierobežojuma starpniecību, tāpēc ka objekta virsma vai skaņas, gaismas vilnis saduras ar mūsu uztveres orgānu, kas ierobežo tā izplatīšanos un tāpēc arī spēju sajust.

Baltais fons ir vienkāršs, bez jebkādām atšķirībām un tāpēc mēs šo gaismu neuztveram. Tas, ko esam spējīgi atšķirt, var tikt izpausts tikai ar ierobežojumu palīdzību attiecībā uz baltās gaismas izplatīšanos. Baltās gaismas ierobežojuma veidi un pakāpes tiek dēvēti par burtiem. Mēs redzam uz baltā fona melnas robežas un izzinām tikai šos melnos ierobežojumus. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-16

Kā saistīt garīgo ar materiālo

Tad, kad runa iet par Augstāko pasauli, kas nav atkarīga no laika, vietas, kustības, mums nav vārdu, lai varētu to aprakstīt, jo mūsu vārdnīca veidota, balstoties uz mūsu pasaulīgo maņu orgānu sajūtām.

Par Augstāko pasauli dēvē pasauli, kas atrodas ārpus pieņemtajam atainojumam, ietverošam sevī „laiku, vietu, kustību”. Ārpus šīm kategorijām mēs nespējam izprast ne savu eksistenci, ne arī kādas izmaiņas, neko sevī un ārpus sevis. Ņemot vērā, ka mūsu vārdnīca pilnībā veidota no mūsu dzīves (laika, vietas un kustības ietvaros), tā nespēj aprakstīt, ko nozīmē eksistence ārpus šīm trim kategorijām.

Patiesībā šie trīs parametri – laiks, vieta, kustība – nepastāv. Šīs trīs koordinātes eksistē tikai mūsu sajūtās, ar tām mēs uztveram Universu. Tas automātiski mums izkārtojas šajos trīs iedalījumos: laiks, vieta, kustība. Ja mēs novirzīsimies no šiem jēdzieniem, ja šie posmi izzudīs, tad mēs vairs nezināsim, ko iesākt ar pasaules ainu: mēs pārtrauksim to sajust. Tāpēc nekādus vārdus, kas attēlotu garīgo, mēs nezinām, mums par to nav nekādas iztēles. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties