Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 77

SKA mācību materiāli. 15.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.3. Dvēsele – daļa no Radītāja

Kā lai saprot, ka dvēsele ir daļa no Radītāja?

3) Tādējādi mēs nonāksim pie sapratnes par to, ko stāsta kabalisti par dvēseles būtību.

Viņi apgalvo, ka dvēsele patiešām ir Radītāja daļa no augšienes un tajā absolūti nav nekādas atšķirības no „viss”. Taču kādā veidā šī dvēsele ir daļa, bet ne „viss”? Un tas līdzinās akmenim, atšķeltam no kalna, kalna būtība un akmens būtība ir vienādi, un nav nekādas atšķirības starp akmeni un kalnu, izņemot to, ka akmens ir tikai daļa no šī kalna, bet kalns ir kategorija „viss”. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.2. Augstākās iedarbības uztvere

Augstākās iedarbības divas īpatnības: pirms saņēmēja izzināšanas un pēc tam.

2) Izdari secinājumu no piemēra, kuri bauda Man. Par Man dēvē „maizi no debesīm”, jo tā nebija materializējusies savā ietērpā šajā pasaulē. Viedie sacīja, ka katrs izjuta no tās to garšu, kuru vēlējās. Tas nozīmē, ka obligāti tajā bija no pretējām formām, tas ir, viens tajā juta saldu garšu, bet cits tajā juta sīvu un rūgtu garšu, tajā pašā laikā pats man noteikti sastāvēja no diviem pretstatiem kopā – vai tad tu atradīsi pie dodošā to, kā viņam nav. Un ja tas tā ir, tad kā ir iespējams, ka divi pretstati atrastos vienā objektā? Taču pats man, protams, ir vienkāršs un abstrahēts no šīm divām garšām un tikai sastāv no tām, tā ka materiālais saņēmējs var atšķirt to garšu, kuru viņš vēlas. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-3

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1. nodarbība

Zini, ka iepriekš, pirms tika radīti radījumi un radītas radības, vienkāršā augstākā gaisma aizpildīja visu realitāti utt. („Ec haim, šaar 1, eihal 1).

Šos vārdus nepieciešams izskaidrot. Iepriekš, pirms tika radītas pasaules – kā tur varēja būt realitātes vieta, kuru pilnībā aizpildīja augstākā gaisma? Un arī runājot par vēlmes pacelšanās ierobežošanos, lai atklātu Viņa darbību pilnību: no grāmatas vārdiem it kā seko, ka tur jau bija zināms trūkums. Tāpat runājot par centrālo punktu Bezgalības pašā vidū, kur bija ierobežošanās parādība: ļoti izbrīna sekojošais – viņš taču jau teica, ka tur nav roš un sof, un tādā gadījumā, kā var būt vidus? Taču šie vārdi slēpj vislielāko dziļumu, un tāpēc esmu spiests paplašināt skaidrojumu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-2

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

Ievads

Vispirms nepieciešams zināt, ka tad, kad runa ir par garīgajiem jēdzieniem, kas neiekļaujas laika, vietas un kustības kategorijā, nerunājot jau par dievišķo, mums nav vārdu, ar kuru palīdzību mēs varētu izteikties un izskaidrot savas domas, jo viss mūsu vārdu krājums ņemts no maņu orgānu iluzorajām sajūtām. Kā tādā gadījumā var paļauties uz mūsu vārdu krājumu tur, kur jūtas un iztēle nav noteicošie? Piemēram, ja izmantosim smalkāko vārdu „gaisma”, tad arī šis vārds asociējas un ir patapināts no saules gaismas vai sajūtamās iedvesmas gaismas u.tml. Ja tā ir, tad kā iespējams ar to izskaidrot jautājumus, kas saistīti ar dievišķo – saprotams taču, ka studējošajam tie nespēs sniegt neko patiesu? Nerunājot jau par to vietu, kur nepieciešams rakstveida formā, grāmatā, atklāt ar šo vārdu palīdzību strīdu un saskaņas priekšmetu šajā zinātnē, kā tas ierasts jebkuras zinātnes pētījumos. Ja mēs pieļaujam kļūdu pat vienā vārdā, kas tādējādi nesasniedz savu mērķi, studējošais momentāni apjuks un neatradīs ceļa rādītāja pavedienu visā studējamā priekšmetā kopumā. Un tādēļ kabalisti izvēlējās īpašu valodu, kuru var nosaukt par „zaru valodu”, tāpēc ka mums nav jebkādas būtības vai vadības pār kādu būtību šajā pasaulē, kas nāktu no savas saknes, kura atrodas augstākajā pasaulē. Turklāt jebkura šajā pasaulē esošā reālija sākas augstākajā pasaulē un pēc tam nonāk lejup šajā pasaulē. Tādējādi kabalisti bez grūtībām sev atrada gatavu valodu, ar kuras palīdzību varētu nododot viens otram savus sasniegumus mutiski un rakstiski, no paaudzes paaudzē, izmantojot zaru nosaukumus šajā pasaulē, tādējādi katrs nosaukums sevi izskaidro, it kā norādot ar pirkstu uz savu augstāko sakni augstāko pasauļu sistēmā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

15. kurss

Iekšējā apcere

Grāmata „Desmit Sefirot Mācība” sastāv no 16 daļām, no kurām vairākas ietver nodaļu „Iekšējā apcere”. Šajā nodaļā tiek aprakstīta notikumu cēloņu un seku attīstība, tāpat ietverts daudz papildinājumu. Īpaši svarīga ir grāmatas pirmās daļas nodaļa „Iekšējā apcere”, jo tā sniedz vispārējās realitātes ainas sapratni un iedzīvina cilvēkā pareizas attieksmes fundamentu pret visu Universu.

Kursa „Iekšējā apcere” teksts ir izstrādāts sekojošā veidā: virsraksti un Bāla Sulama komentārs – taisnajā treknrakstā; šī kursa katra paragrāfa beigās ir norāde uz Mihaela Laitmana komentāru, kas atklāj pirmavota teksta iekšējo jēgu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

13.kurss-2>>

13. kurss

Nākotnes sabiedrības izveide

Kursā „Nākotnes sabiedrības izveide” mēs piedāvājam doktrīnu, kas izklāstīta Jehudas Ašlaga (1884–1954) darbos. Jehuda Ašlags ir pazīstams kā Bāls Sulams, pateicoties „Zoar” grāmatai uzrakstītā komentāra nosaukumam „Sulam”.

Rakstā „Miers pasaulē”, kura izskatīšanai veltīta kursa pirmā daļa, Bāls Sulams izskaidro dažas izplatītas kļūdas, kuras cilvēce pieļāvusi vēstures gaitā. Cilvēki mēģināja patstāvīgi izveidot labklājīgas dzīves modeli, ignorējot dabas likumus, kuri mūs metodiski ved uz mērķi un gala rezultātā ļauj sajust mūžīgo stāvokli, kas jau sākotnēji pastāv dabā. Nav nepieciešams radīt ko atšķirīgu no tā, ko daba mums jau ir sagatavojusi. Nevajag pēc sava prāta radīt mākslīgu realitāti un veidot mūsu savstarpējās attiecības, pamatojoties uz cilvēka prāta izdomājumiem. Viss, kas no mums tiek prasīts – izlabot savu realitātes uztveri, paliekot tieši tur, kur mēs esam.

Tālāk mēs runāsim par „nākotnes sabiedrību”, dēvētu arī par „pēdējo paaudzi”. Šāda sabiedrība, sekojot kabalistu padomiem, tieksies sasniegt patieso realitātes uztveri. Augstākā spēka labvēlīgajā ietekmē cilvēki mainīs attieksmi pret savu tuvāko un kliedēs miglu, kas pārklāj viņu maņu orgānus. Tad kā pasakā viņu acis kļūs redzīgas un plaši atvērsies, redzot pilnības pasauli, kas ir mūžīga, bezgalīga un apmirdzēta ar nedziestošu gaismu.

 

Saturs

Priekšvārds

 

1. nodarbība.

No Bāla Sulama raksta „Miers pasaulē”

1.1. Apvienošanās darbība

1.2. „Pasaules labotāju” nespēja

1.3. Garīgā izaugsme

1.4. Īpašību līdzības likums

1.5. Garīgās izaugsmes posmi

1.6. Debesu vara un zemes vara

1.7. Saskarsmes vide – garīgās izaugsmes līdzeklis

1.8. Šķietamā kontrole

 

2. nodarbība

Negatīvo īpašību atklāšana

2.1. Negatīvo īpašību atklāšana

2.2. Iekšējās vēlmes atmoda

2.3. Ciešanu ceļš

2.4. Piedzimšana un barošana

 

3. nodarbība

Indivīds un sabiedrība

3.1. Indivīda un sabiedrības savstarpējās attiecības

3.2. Četras kategorijas

3.3. Praktiskas grūtības īstenības noteikšanā

3.4. Krievijas piemērs

3.5. Atalgojums – Radītāja atklāsme

 

4. nodarbība

Vispārējais realitātes likums

4.1. Vispārējais realitātes likums

4.2. Iespēja realizēt īstenības kategoriju

4.3. Spēle

4.4. Vēlmes intensitāte

4.5. Vērtību mainīšana

4.6. Vienīgais valdnieks

4.7. Unikalitātes likums

 

5. nodarbība

Labošanās realizācija

5.1. Labošanās realizācija

5.2. Žēlsirdība, taisnīgums un miers

5.3. Sabiedrības izmantošana

5.4. Rūpes par atpalicējiem

5.5. Cerība uz mieru

5.6. Cilvēku savstarpējās atšķirības avots

5.7. Divi labošanās principi

5.8. Sirds saprot

5.9. Piramīda

 

6. nodarbība

Miers pasaulē

6.1. Miers konkrētā sabiedrībā un miers visā pasaulē

6.2. Naids starp tautām

6.3. Savstarpējā iekļaušanās

6.4. Slimības atklāšanas veidi

6.5. Sociālo aprindu paplašināšana

6.6. Zinātniskais kabalas izskaidrojums

 

7. nodarbība

Pretrunas starp kategorijām

7.1. Pretrunas starp kategorijām

7.2. Cilvēka piepūles novērtējums

7.3. Mākslīgā vienlīdzība

7.4. Īpašas pūles

 

8. nodarbība

Unikalitātes īpašība

8.1. Unikalitātes īpašības darbība egoismā – postīšana un iznīcināšana

8.2. Ikviens jūtas īpašs

8.3. Unikalitātes kategorijas pielietošanas veids – indivīda un sabiedrības attīstības līdzeklis

8.4. Pēdējās paaudzes dzīves apstākļi

8.5. Atdeves īpašības unikalitātes apzināšanās

8.6. Ciešanas, salīdzinot ar baudu iegūt sev

8.7. Raksta „Miers pasaulē” kopsavilkums

 

9. nodarbība

Nākotnes sabiedrības struktūra

9.1. Saudzīga attieksme pret dabu ir pienākums

9.2. Trimdas laiks

9.3. Gaismas ietekme uz vēlmi

9.4. Vai varēja būt citādi?

9.5. Ļaunuma mērīšanas veidi

9.6. Sagatavošanās garīgai piedzimšanai

9.7. Atdeve – pienākums pret sabiedrību

 

10. nodarbība

Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

10.1. Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

10.2. Vēlmes mainīšana

10.3. Saikne starp ciešanām un attīstību

10.4. Darbs sabiedrībā

10.5. Sabiedrības vērtību iegūšana

10.6. Sabiedrības cēlums

10.7. Augstākais spēks

10.8. Atalgojums par atdeves darbību

 

11. nodarbība

Līdzsvars ar Augstāko spēku

11.1. Līdzsvars ar Augstāko spēku

11.2. Reliģiska sabiedrība

11.3. Atbalsts no Radītāja

11.4. Radītāja vēstneši

11.5. Apslēptība – patstāvības nosacījums

11.6. Dzinējspēks

11.7. Radītāja varenība

11.8. Mīlestības likums

11.9. Verdzība

11.10. Gaismas vara

 

12. nodarbība

Nākotnes sabiedrības principi

12.1. Pēdējās paaudzes dibinātāju grupa

12.2. Altruistiskais komunisms

12.3. Atdeves ideja

12.4. Visa pasaule – viena ģimene

12.5. „Atdeves un mīlestības reliģija”

12.6. Austrumu filozofija un ticējumi

12.7. Nākotnes pasaule

12.8. Domstarpības starp reliģijām

 

13. nodarbība

Attieksme pret tuvāko un sevi

13.1. Visai pasaulei – vienotas reliģijas principi

13.2. Atzinība un sods

13.3. Sabiedrības virzība uz priekšu

13.4. Pēdējās paaudzes veidošana

13.5. Līdzdalība sabiedrības dzīvē

13.6. Izstāšanās no sabiedrības

13.7. Tautu piebiedrošanās

13.8. Audzināšana, kas balstīta uz piemēru

13.9. Mīlestības tiesa

13.10. Garīgajā nav piespiešanas

13.11. Svešķermeņa absorbcija

13.12. Pašatteikšanās un izvēle

13.13. Revolūcijas vadoņi

 

14. nodarbība

Kabalas izplatīšanas pamati

14.1. Reliģijas izplatīšanas trīs pamati

14.2. Atteikšanās no egoisma

14.3. Masu viedoklis

14.4. Domājošā elite

14.5. Cilvēka vajadzību nodrošinājums

14.6. Garīgā izzināšana

14.7. Labošanās posmi

14.8. Nākamā paaudze

14.9. Gaisma, nevis dūres spēks

14.10. Atdeves un saņemšanas īpašības

14.11. Pēdējās paaudzes vadība

 

Atsauces

 

Priekšvārds

Jaunais pasaules attīstības posms

Realitāte, kurā mēs dzīvojam, ir vienota, nemainīga, mūžīga, absolūta un baudas pilna. Visas tajā esošās daļas ieņem pastāvīgas vietas. Taču mēs neredzam realitātes patieso seju, bet sajūtam tikai mūsu pasauli. Tas saistīts ar mūsu piecu maņu orgānu nepilnību, kas vērsti uz to, lai piepildītu sevi ar baudu.

Ja izlemsim izmantot savu pasaules uztveri, sirdi un prātu citu labā, tad sajutīsim patieso realitāti un tajā dzīvosim. Izzudīs aklums un tumsa, izklīdīs migla, kas aptver mūsu sajūtas, šī pasaule „izkusīs”, un tās vietā mēs nonāksim „Augstākajā pasaulē”, „paradīzē”. Kā ar rokas mājienu draudošos mākoņus nomainīs skaidra saulaina diena. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-2

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-1                 13.kurss-3>>

1. nodarbība

No Bāla Sulama raksta „Miers pasaulē”

1.1. Apvienošanās darbība

1.2. „Pasaules labotāju” nespēja

1.3. Garīgā izaugsme

1.4. Īpašību līdzības likums

1.5. Garīgās izaugsmes posmi

1.6. Debesu vara un zemes vara

1.7. Saskarsmes vide – garīgās izaugsmes līdzeklis

1.8. Šķietamā kontrole

 

1.1. Apvienošanās darbība

Viss tiek vērtēts ne tā, kā izskatās kādā brīdī, bet atbilstoši savas attīstības pakāpei.

Visam, kas pastāv realitātē, gan labajam, gan ļaunajam, pat vissliktākajam un postošākajam pasaulē, ir tiesības pastāvēt. To nedrīkst izskaust un iznīcināt pilnībā, tas mums ir tikai jāizlabo un jāatgriež pie Avota. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-3

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-2                 13.kurss-4>>

2. nodarbība

Negatīvo īpašību atklāšana

2.1. Negatīvo īpašību atklāšana

2.2. Iekšējās vēlmes atmoda

2.3. Ciešanu ceļš

2.4. Piedzimšana un barošana

 

2.1. Negatīvo īpašību atklāšana

Traktātā „Sanhedrin” (88. p.) (tulk. Sinedrijs) viedie klāsta par galīgo atpestīšanos un labošanos. Viņi komentē vārdus: „Es, Tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu”15 – un paskaidro: „Izpelnījāties – steidzīgi izpildīšu, neizpelnījāties – savā laikā”. Viedie vēlas sacīt: ja izpelnīsies un sekos attīstības likumam, kas „izvēlmēs” viņu sliktās īpašības, līdz tās kļūs par labajām, tad spēs to pārvaldīt. Citiem vārdiem, lai piegriež vērību tam, ka jāizlabo savas sliktās īpašības un jāpārvērš labajās. Tad stāsies spēkā solījums „steidzīgi izpildīšu” – viņi pilnībā tiks atbrīvoti no laika važām. Šis fināls tagad ir atkarīgs no viņu pašu vēlmes, tas ir, tikai no darbības kvalitātes un uzmanības. Tādējādi viņi „steidzīgi izpilda” (paātrina) pēdējās stadijas tuvošanos.

Galvenā atšķirība starp dabisko virzību uz priekšu un to, kas pamatojas uz personīgajām pūlēm, ir cilvēka gatavībā atklāt savas negatīvās īpašības. Pēc savas būtības neviens no mums nav ieinteresēts godīgi palūkoties uz savām sliktajām īpašībām. Mums ir tendence tās ignorēt un pat sevi aizstāvēt, ja mūsos atklājas kāds mazumiņš negatīvā. Ja cilvēks paaugstina radījuma mērķa nozīmību, viņš saīsina laiku, kas nepieciešams, lai atklātu egoisma ļaunumu un to izlabotu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-3                 13.kurss-5>>

3. nodarbība

Indivīds un sabiedrība

3.1. Indivīda un sabiedrības savstarpējās attiecības

3.2. Četras kategorijas

3.3. Praktiskas grūtības īstenības noteikšanā

3.4. Krievijas piemērs

3.5. Atalgojums – Radītāja atklāsme

 

3.1. Indivīda un sabiedrības savstarpējās attiecības

Labestība un ļaunums tiek vērtēti saskaņā ar indivīda rīcībām attiecībā pret sabiedrību

Pirms izskatīt jautājumu par visas cilvēces ļaunuma labošanos, nepieciešams definēt abstrakto jēdzienu vērtību: „labestība” un „ļaunums”. Citiem vārdiem, definējot jebkādu darbību vai īpašību kā labestību vai ļaunumu, jānoskaidro, attiecībā pret ko šī īpašība vai darbība ir labestība vai ļaunums.

Lai to izprastu, labi jāzina, kāda ir relatīvā vērtība salīdzinājumā starp atsevišķo un veselumu, tas ir, salīdzinājumā starp indivīdu un sabiedrību, kurā viņš dzīvo un no kuras barojas gan materiāli, gan arī garīgi. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-4                 13.kurss-6>>

4. nodarbība

Vispārējais realitātes likums

4.1. Vispārējais realitātes likums

4.2. Iespēja realizēt īstenības kategoriju

4.3. Spēle

4.4. Vēlmes intensitāte

4.5. Vērtību mainīšana

4.6. Vienīgais valdnieks

4.7. Unikalitātes likums

 

4.1. Vispārējais realitātes likums

Īstenības kategorija ir vispārējais realitātes likums. Tā ir gaisma, kas nāk no Radītāja – darbības spēks. Gaisma veido visu realitāti un valda pār visām vēlmēm atbilstoši savai struktūrai, kuras pamatā ir „minimālas saņemšanas un maksimālas atdeves” princips.

Ja vēlme ir lielākā pretstatā gaismai, tad tā izjūt vairāk ciešanu. Šīs ciešanas galu galā tai liks pieņemt gaismas īpašības. Tas tiks izdarīts pret cilvēka gribu un tāpēc cilvēkam, lai gan viņam tas šķiet neiespējams, ir jāmeklē līdzekļi, kas palīdzēs viņam ievērot īpašību līdzības likumu. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties