Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 77

SKA mācību materiāli. 15.kurss-23

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

Jēdzienu saraksts

 „Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

55) Kādi jēdzieni tiek atsijāti kabalas zinātnē?

Šajā zinātnē no tās sākuma un līdz beigām nav neviena vārda, kas paustu jūtamu vai šķietamu jēdzienu, kā, piemēram, vieta, laiks, kustība un tamlīdzīgi, tāpat arī garīgajiem objektiem nav raksturīga izzušana. Un jebkura formas mainīšanās nenozīmē, ka izzudusi sākotnējā forma, bet ka šī sākotnējā forma palika savā vietā bez jebkādām izmaiņām un tad formas maiņa, kas tagad iegūta, pievienojās šai pirmajai formai (1.nod., „Or pnimi” sākumā, no vārdiem „Jāiegaumē…”). Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-22

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

Terminu saraksts

„Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

1) Tuvs

Ko nozīmē „tuvs” (karov)?

Tas, kura forma ir tuvāk un vairāk līdzinās ar citiem, tiek uzskatīts par tuvāku viņam (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.).

2) Augšup

Ko nozīmē „augšup” (lemala)?

Ja zemākais pēc savas formas pielīdzinās augstākajam, tas tiek dēvēts par pacelšanos „augšup” (1.nod., ARI teksts, 2.p.; 2.nod., „Or pnimi”, 4.p.). Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-21

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

10. nodarbība

Visa matērija, kas attiecas uz radību, ir vēlme saņemt, bet viss, izņemot to, kas tajā atrodas, attiecas uz Radītāju.

 

10.1. Matērija, kas attiecas uz radījumu

Visa matērija, kas attiecas uz radību, ir vēlme saņemt, bet viss, izņemot to, kas tajā atrodas, attiecas uz Radītāju.

35) Un zini, ka vēlmes saņemt īpašība radījumā, kurš, kā pilnībā noskaidrojās, ir tajā esošā kli, tā ir arī visa kopējā matērija, kura attiecināma uz radību. Tādējādi, ka viss eksistējošais, izņemot to, attiecas uz Radītāju. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-20

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

9. nodarbība

Garīgā kustība nozīmē formas izmaiņas atklāšanos.

 

9.1. Garīgā kustība

Garīgā kustība nozīmē formas izmaiņas atklāšanos.

33) Atliek vēl noskaidrot jēdzienus „laiks” un „kustība”, ar kuriem mēs saskaramies šajā zinātnē gandrīz uz katra vārda. Tādējādi zini, ka garīgā kustība ir neredzama kustība no vienas vietas otrā, taču šeit ir runa par formas atjaunošanos, un jebkuras formas izmaiņas mēs dēvējam vārdā „kustība”. Tādēļ, ka tā ir atjaunošanās, tas ir, jaunas formas atšķirība garīgajā objektā no iepriekšējās kopējās formas tajā pašā objektā, un tas tiek definēts kā formas atdalīšanās un attālināšanās no šī garīgā objekta, un kā nākšana ar savu personīgo vārdu un vadību. Un līdz ar to šī forma pilnībā līdzinās materiālajai būtībai, kad kāda daļa ir atdalījusies un pārvietojas, kad pati pāriet no vietas uz vietu. Un tādēļ šī formas atjaunošanās tiek dēvēta vārdā „kustība”. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

8.3. Četrburtu vārda iekšējā jēga

Četras stadijas, kuras ir vēlmē, ir četru burtu AVAJa iekšēja jēga, un tās ir KaHaBTum (keter, hohma, bina, tiferet un malhut).

31) Un, lūk, 4 burtu četrburtu vārda iekšējā jēga. Burta jud galiņš nozīmē Bezgalību vai darbojošos spēku, kas atrodas radīšanas nodomā: „lai sniegtu baudu Viņa radījumiem”’. Un tas ir kli keter. Jud ir hohma vai stadija 1, kas ir spēks iekš darbojošā, kas acumirklī iekļauts Bezgalības izplatīšanās gaismā. Pirmā hei nozīmē binu vai stadiju 2, tas ir, šī spēka iziešanas etapu darbības stadijā. Citiem vārdiem, tā ir gaisma, kas ieguvusi lielāku avijuthohmai. Vav ir zeir anpin vai HaGaT NeHI, tas ir, hasadim gaismas izplatīšanās, kas iznāca ārā ar binas palīdzību, un tā ir stadija 3 vai patenciāls darbības izpausmei. Apakšējā hei iekš AVAJa nozīmē malhut, tas ir, stadiju 4 – darbības izpausmes stadiju pabeidzot saņemšanas kli – vēlmi saņemt, kura beidzas tikai šajā ceturtajā stadijā, ne agrāk. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-18

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

8. nodarbība

Hohma tiek dēvēta par gaismu, bet hasadim – par ūdeni.

Bina tiek dēvēta par augstākajiem ūdeņiem, bet malhut – par zemākajiem.

 

8.1. Divi gaismas veidi

Hohma tiek dēvēta par gaismu, bet hasadim – par ūdeni.

Bina tiek dēvēta par augstākajiem ūdeņiem, bet malhut – par zemākajiem.

29) Taču tagad mēs noskaidrosim četru stadiju cēloņu un seku būtību, kas nepieciešams, lai iedarbinātu vēlmes saņemt pabeigto formu. Kas, kā jau mēs noskaidrojām, izpaužas frāzē: „Ūdeņi kļuva grūti un radīja tumsu”. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

7. nodarbība

Lai gan ierobežoja sevi tikai ceturtajā stadijā, gaisma attālinājās arī no pirmajām trim stadijām.

 

7.1. Pilnīga gaismas aiziešana no ierobežojušās malhut

Lai gan ierobežoja sevi tikai ceturtajā stadijā, gaisma attālinājās arī no pirmajām trim stadijām.

27) Un mēs jau noskaidrojām, ka centrālais punkts, tas ir, radīšanas nodoma rezultāta punkts, un tieši – vēlme tajā gūt baudu izdaiļoja sevi, lai lielākā mērā pielīdzinātu savu formu Radītājam. Un neraugoties uz to, ka no Radītāja puses šajā vēlmē baudīt nav nekādas formas atšķirības, ņemot vērā Viņa visvarenību, tomēr vēlmes punkts sajuta tajā it kā netiešu saņemšanu no Radītāja būtības, tāpat kā iepriekš minētajā piemērā par bagātnieku. Un tādēļ samazināja savu vēlmi līdz pēdējai stadijai, kura ir vēlmes baudīt robežlielums, lai saplūsmē palielinātu tiešu saņemšanu no Radītāja būtības, kā mēs noskaidrojām iepriekš.

Un tad gaisma aizgāja no visām vietas stadijām, tas ir, no visām četrām pakāpēm, kuras atrodas vietā. Un lai gan tā samazināja savu vēlmi tikai ceturtajā stadijā, taču garīgais saskaņā ar savu dabu nedalās daļās. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

6. nodarbība

Vēlme saņemt nevar izpausties kādā būtībā citādāk, tikai četrās stadijās, kas ir 4 burti AVAJa.

 

6.1. Vēlmes baudīt izpausmes process

Vēlme saņemt nevar izpausties kādā būtībā citādāk, tikai četrās stadijās, kas ir 4 burti AVAJa.

24) Izskatīsim šo jautājumu nedaudz detalizētāk, lai labāk izprastu sof, kas izveidojies malhutā.

Taču sākumā noskaidrosim to, ko definējuši kabalisti un kas tiek minēts Zoar Grāmatā un Tikunim: „Tu neatradīsi gaismu – lielu vai mazu gan augstākajās, gan zemākajās pasaulēs, kas būtu izvietota četrburtu vārda AVAJa kārtībā”.

Un tas atbilst likumam, kas minēts grāmatā „Dzīvības Koks”: pasaulēs nevar būt gaisma, kas nebūtu ietērpta kli. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

5. nodarbība

Radīšanas nodoms uzliek par pienākumu visām Universa daļām nākt vienai no otras, līdz pat labošanās beigām.

 

5.1. Visa pastāvošā attīstības likums

Radīšanas nodoms uzliek par pienākumu visām Universa daļām nākt vienai no otras, līdz pat labošanās beigām.

22) Un tagad, kad esam noskaidrojuši visu augstāk minēto, mums kļūs nedaudz saprotamāks Radītāja vienīguma spēks. Viņa domas taču ir mūsu domas. Un viss jēdzienu un formu daudzums, kuru mēs izzinām, visā realitātē, kas mums paveras, tas viss savienojas Viņa vienā vienīgajā domā, kura ir radīšanas nodoms: „lai sniegtu baudu Viņa radījumiem”. Šī vienīgā doma aptver visu realitāti absolūtā vienotībā līdz labošanās beigām, jo šī doma, kā jau sacīts, ir viss radīšanas mērķis. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

4.5. Iespēja sasniegt pilnību

Ņemot vērā, ka vēlmes saņemt nav mūsu saknē, mēs izjūtam šajā vēlmē kaunu un neiecietību. Tādēļ viedie sacījuši, ka, lai to izlabotu, Viņš „sagatavoja” mums šajā pasaulē pūļu pielikšanu Torā un baušļos, lai pārvērstu vēlmi saņemt vēlmē dot.

20) No visa sacītā mums kļūst saprotams, ka visās formās, kuras nonāk pie mums no Viņa netiešā veidā, būs pacietības trūkums. Un tas ir pret mūsu dabu. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties