Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/kabriga/public_html/wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/frontend/sections/show-rel.php on line 65

31. Saskaņā ar radījumu garu

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 31. raksts

Sacīts: „Ikviens, kurš ir saskaņā ar radījumu garu…” Taču ir daudz piemēru, ko mums snieguši diženie taisnie, kuri bija strīdā un tas nozīmē, ka viņi nepiekrita radījumiem? Un tieši tāpēc ir teikts „saskaņā ar radījumu garu”, nevis „saskaņā ar radījumiem”, jo tikai ķermeņi atrodas strīdā un pretrunās, jo katrs izmanto savu egoistisko, ķermenisko vēlmi.

Turpretī radījumu gars ir garīgums un tāpēc atrodas saskaņā. Taisnais saņem augstāko gaismu, piepildījumu visai cilvēcei. Taču, kamēr cilvēki nav sasnieguši savu garu, viņi nespēj saņemt un sajust augstāko gaismu, kuru taisnais viņiem pievilka no augšienes.

30. Galvenais – vēlēties atdot

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 30. raksts

Dzirdēts Vajikra Sestdienas izskaņā (1943. g. 20. martā)

Galvenais – neko nevēlēties, bet tikai atdot Radītāja diženuma dēļ, jo visas darbības, kas vērstas uz saņemšanu, ir netiklas un izkļūt no saņemšanas darbībām nav iespējams, – tikai ja pārejam uz pretējo stāvokli, tas ir, uz atdevi. Virzītājspēks, proti, spēks, kas mudina uz priekšu un piespiež strādāt, nāk tikai no Radītāja varenuma.

Un nepieciešams ņemt vērā, ka jebkurā gadījumā mēs esam spiesti strādāt šajā pasaulē un tieši ar šo pūliņu palīdzību varam  sasniegt rezultātu un baudu. Tas ir, pateicoties cilvēka pieliktajām pūlēm un centieniem, viņš var sniegt baudu savam ierobežotajam ķermenim, kas līdzinās pagaidu viesim, vai mūžīgajam Saimniekam. Šajā gadījumā viņa pūles neizzūd, bet paliek mūžībā. Lasīt tālāk »

29. Kad māc šaubas

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 29. raksts

Dzirdēts 1943. gadā

Sacīts: „Radītājs ir tava ēna”. Ja cilvēks šaubās Radītājā, tad arī Radītājs šaubās cilvēkā. Turklāt, kad šaubās Radītājs, to dēvē par Radītāja kalnu (šaubas – „iru – rim”, kalns – „ar”). Tāpēc sacīts: „Kurš uzkāps Radītāja kalnā un kurš nostāsies Viņa svētajā vietā? – Ar tīrām rokām un drosmīgu sirdi!”

Tīras rokas sasniedz ar labošanos „…un smagas ir Mozus rokas” – tās ceļot augšup lūgšanā Radītājam, bet drosmīga sirds ir darba rezultāts tajā (avodat liba).

28. Nemiršu, bet dzīvošu

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 28. raksts

Dzirdēts 1943. gadā

„Nemiršu, bet dzīvošu” (Psalms 118). Lai sasniegtu pilnību, cilvēkam ir jāsajūt, ka, ja viņš nenonāks pie īstenības, viņa stāvoklis būs nāvei līdzīgs, jo viņš taču vēlas dzīvot. Tāpēc sacītais „Nemiršu, bet dzīvošu” attiecas tikai uz cilvēku, kurš vēlas sasniegt īstenību.

Lasīt tālāk »

27. Radītājs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 27. raksts

Dzirdēts Sebat Truma (1949. g. 5. martā), Telavivā

„Radītājs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo” (Psalms 138). Kā var būt līdzība ar Radītāju, ja cilvēks saņem, bet Radītājs dod? Par to sacīts: „Radītājs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo”. Ja cilvēks anulē savu „Es”, tiek zaudēts viss viņa patstāvīgais egoistiskais viedoklis un vara, kas atdala viņu no Radītāja, un tad viņš redz Radītāju, tas ir, izpelnas hohma gaismu, gudrības un izzināšanas gaismu. Lasīt tālāk »

26. Cilvēka nākotne atkarīga no viņa pateicības par pagātni

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 26. raksts

Dzirdēts 1943. gadā

Sacīts: „Radītājs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo”, tas ir, tikai pazemīgais spēj redzēt Radītāja dižumu. Vārda „jaksar” (dārgs) burti līdzinās vārda „jakir” (pazīstams) burtiem, un tas liecina par to, ka atbilstoši tam, cik cilvēkam ir dārga kāda lieta, viņš vērtē tās nozīmi (dižumu). Tikai atbilstoši tās nozīmīgumam attiecībā pret cilvēku, viņš sajūsminās, un sajūsma sniedz viņam izjūtas sirdī. Un saskaņā ar viņa vērtējumu, atbilstoši viņa zināšanām, sapratnei un svarīguma apziņai – viņā dzimst prieks. Lasīt tālāk »

25. Tas, kas nāk no sirds

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 25. raksts

Dzirdēts 1. Abā (1944. g. 21. jūlijā), maltītē par godu grāmatas „Zoar” uzrakstīšanai

„Tas, kas nāk no sirds, ienāk sirdī.” Taču, kāpēc mēs redzam, ka, ja arī ienāca cilvēka sirdī, viņš vienalga garīgi nokrīt no savas pakāpes?

Lieta ir tajā apstāklī, ka tad, kad cilvēks dzird Toras vārdus no sava rava (skolotāja), viņš nekavējoties piekrīt viņam un uzņemas pildīt dzirdēto ar visu savu sirdi un dvēseli. Taču pēc tam, kad nonāk citā saskarsmes vidē, saplūst ar vairākuma vēlmēm un domām, kuri nodarbojas ar muļķībām. Un tad viņš, viņa domas, vēlmes un sirds pakļaujas vairākumam. Taču ņemot vērā, ka cilvēkam nav spēka nosliekt visu pasauli uz nopelnu kausa, tad pasaule pakļauj viņu sev, un viņš sajaucas ar visu cilvēku vēlmēm. Lasīt tālāk »

24. Viņš izglābj dvēseles no bezdievju rokas

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 24. raksts

Dzirdēts 1. Abā (1944. g. 21. jūlijā), par godu grāmatas „Zoar” uzrakstīšanai

Sacīts: „Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas.” Un nav saprotams, kāda ir saikne starp „ienīst ļaunu” un „tās izglābj no bezdievju rokas”?

Un sacīts arī: „Vai pasaule radīta tikai absolūtiem taisnajiem vai pilnīgiem bezdievjiem”. Iznāk, ka pasauli bija vērts radīt pilnīgiem bezdievjiem, bet nepilnīgiem taisnajiem – nē?

Taču lieta ir tajā apstāklī, ka no Radītāja puses pasaulē nav nekā, kam būtu dubulta jēga. Tikai zemākajiem radījumiem, kas saņem no augšienes, ir sajūta, atbilstoša saņēmējam: jūtas labi vai slikti, pasaule ir laba vai slikta. Tāpēc, ka jebkuru pildāmo darbību apsver iepriekš, jo neko taču nedara bez mērķa: vēlas uzlabot savu stāvokli vai pasliktināt kāda cita cilvēka stāvokli. Taču aplamas un bezmērķīgas darbības pilnīgi neder cilvēkam, kuram ir dzīves mērķis. Lasīt tālāk »

23. Mīlošie Radītāju, ienīstiet ļaunumu

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 23. raksts

Dzirdēts 17. Sīvānā (1931. g. 2. jūnijā)

Sacīts: „Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas.” (Psalmi 97) Un tas nozīmē, ka nepietiek ar to, ka cilvēks mīl Radītāju un vēlas sasniegt saplūsmi ar Viņu, bet viņam tāpat arī jāienīst ļaunums.

Naids pret ļauno nozīmē ienīst savu egoismu, vēlmi baudīt. Cilvēks redz, ka nav nekādas iespējas atbrīvoties no ļaunuma, taču līdz ar to viņš nekādā gadījumā nepiekrīt samierināties ar to un palikt šādā stāvoklī. Viņš jūt trūkumu, ko ļaunums viņam nodara un arī redz īstenību, ka cilvēks nav spējīgs iznīcināt sevī ļauno, jo tāda ir viņa daba, kuru viņā ielicis Radītājs, kurš iezīmogoja cilvēkā vēlmi saņemt baudu. Lasīt tālāk »

22. Toras būtība – „lišma”

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 22. raksts

Dzirdēts 9. Sebatā (1941. g. 6. februārī)

Toras būtība „lišma” (Toras labā, Radītāja labā) ir tāda Toras studēšana, kad cilvēks mācās, lai savā izzināšanā pilnīgi precīzi zinātu, bez jebkādām šaubām, par savu zināšanu patiesumu, ka „ir tiesa, un ir tiesnesis”.

„Ir tiesa” nozīmē, ka realitāti redz tādu, kāda tā atklājas mūsu acu skatam, tas ir, mēs pārliecināmies, ka tad, ja strādājam ticībā un atdevē, tad pilnveidojamies un no dienas dienā virzāmies augšup, jo ikreiz redzam pārmaiņas uz labo pusi.

Un otrādi, ja mēs strādājam, lai saņemtu savā labā un lai gūtu zināšanas, tad redzam, ka ar katru dienu grimstam, nonākot līdz zemākajam stāvoklim, kāds tikai ir iespējams. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties