Bāls Sulams. Gribas brīvība

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Lasītava Nav komentāru »

Ierakstīts bauslības galdiņos.”
Lasi nevis „ierakstīts” („harut”), bet „brīvība” („herut”),
tas nozīmē – „viņi atbrīvojās no nāves eņģeļa”.

 

Sacītajam nepieciešams skaidrojums, jo nav saprotams, kādā veidā Kabalas metodikas saņemšana atbrīvo cilvēku no nāves? Un turklāt, kā varēja notikt, ka pēc tam, kad mēs, saņēmuši šo metodiku, izpelnījāmies mūžīgo ķermeni, pār kuru nāvei nav varas, atgriezāmies atpakaļ un to zaudējām? Vai mūžīgais var izzust?

 

GRIBAS BRĪVĪBA

Taču, lai izprastu izteiciena „brīvība no nāves eņģeļa” dziļumu, nepieciešams sākumā saprast, ko nozīmē termins „brīvība” tā parastajā, cilvēciskajā izpratnē. Vispārīgi izskatot vārdu „brīvība”, to var attiecināt uz dabas likumu, kas caurvij visas dzīves sfēras. Mēs taču redzam, ka dzīvnieki, kurus esam sagūstījuši, mirst, kad tiem atņemam brīvību.

Un tas ir patiess apliecinājums tam, ka Augstākā vadība nepiekrīt jebkuras radības pakļaušanai verdzībā. Ne velti pēdējās simtgades cilvēce karoja, līdz sasniedza zināmu personas brīvības līmeni.

Taču jebkurā gadījumā mūsu priekšstats par jēdzienu, kuru izpaužam vardā „brīvība”, ir ļoti miglains un ja mēs iedziļināsimies šī vārda iekšējā saturā, no tā gandrīz nekas nepaliks. Tāpēc, ka, pirms pieprasīt personas brīvību, tev ir jāpieļauj, ka šī īpašība, kas dēvēta par „brīvību”, ir katrā personā, tas ir, ka tā var rīkoties pēc savas izvēles, brīvas vēlmes. Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. Radītāja tiešā un netiešā iedarbība (konspekts)

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Lasītava, No M.Laitmana bloga Nav komentāru »

Radītāja tiešā un netiešā iedarbība

Bāls Sulams, rakstu konspekts

„Achor ve kedem tsartanie” – ķēniņa Dāvida psalmā sacīts: „No visām pusēm Tu esi ap mani” – tas ir, Radītāja apslēptībā un atklāsmē, Viņš valda pār visu, un viss atgriezīsies pie Viņa, jo „Nav vietas, kas būtu brīva no Viņa”. Un atšķirība ir tikai viena: sajust to šodien vai nākotnē.

Un tas, kurš savienojis sevī abas pasaules (augstāko pasauli – atdevi un šo pasauli – saņemšanu) kā vienu pasauli, tagad atklāj, ka viss notiekošais ir Radītāja izpausme un „ne zirgs (radījums) vada jātnieku (Radītāju), bet jātnieks ar saviem grožiem vada visas zirga kustības”. Tāda veida Radītāja vadības saikne attiecībā pret cilvēku tiek dēvēta „kedem” – tiešā, „vaigs pret vaigu” (cilvēks un Radītājs), – saskaņā ar abu, cilvēka un Radītāja, brīvprātīgo gribu. Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. „Tavas labklājības nosacījums”

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, No M.Laitmana bloga Nav komentāru »

Bāls Sulams, raksts „Miers”; Dabas likumu pārkāpējs:
Ņemot vērā, ka pasauli vada Radītājs, kuram ir precīzs mērķis visās Viņa darbības izpausmēs, tad ikviens, kurš pārkāpj Radītāja dabas likumus, kaitē galējam mērķim, kura pamatā ir nosacījums, ka visiem cilvēkiem, bez izņāmuma, ir jāievēro dabas likumi. Un tas, kurš pārkāpj kaut vienu no tiem, kaitē galējam mērķim, Radītāja nodomam un tāpēc daba to sodīs (Radītājs caur dabu). Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. „Gudrības Augļi”, vēstules (konspekts, 11.lpp., nr.5, 1921.g.)

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Lasītava, No M.Laitmana bloga Nav komentāru »

Tu liki manīt, ka es slēpju savu vaigu no tevis, izturos pret tevi kā pret ienaidnieku, ar to liekot saprast, ka dzirdu par tavu nelaimi un klusēju, nedalu mana drauga smago nastu, nemaz nesatrauc mani viņa ciešanas. Atzīstos, tev taisnība, ka nemaz nejūtu ciešanas, kuras tu pārdzīvo. Turklāt priecājos par visiem trūkumiem, kuri ir atklājušies, un tiem, kuri vēl atklājas.

Taču nožēloju par neatklātiem trūkumiem, kuriem vēl jāatklājas, jo slēpts trūkums ir bezcerīgs un lielā debesu pestīšana ir atklāšana. Likums ir tāds, ka, ja trūkums ir atklājies, nav šaubu, ka bija tevī arī iepriekš, tikai apslēpts. Tādēļ priecājos par trūkumu atklāšanos, jo piegriez vērību – un tiks laboti. Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. „Sešsimts tūkstoši dvēseļu” (konspekts)

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Lasītava Nav komentāru »

Sākotnēji tika radīta viena Ādama dvēsele, kura sadalījās 600 000 dvēselēs, no kurām katra dalās lielā dzirksteļu daudzumā. Taču garīgais nedalās daļās. Tāpēc pastāv tikai viena Ādama dvēsele, un tā atrodas ikvienā. Un 600 000 daļās dvēsele dalās cilvēka egoisma ietekmē.

Egoisms dvēseles gaismu izstumj un attālina no tās. Taču, ja ar kabalas studēšanas palīdzību egoisms tiek izlabots, tad tajā staro kopīgā dvēsele. Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. „Es atklāšu sevī Radītāju” (konspekts)

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Lasītava Nav komentāru »

Sagatavošanās dvēseles attīstībai. Tāpat kā ķermenis nevar eksistēt bez materiālās dabas (nedzīvā, augu, dzīvnieciskā, cilvēciskā) likumu zinībām, arī dvēsele nespēj eksistēt nākamajā pasaulē, ja neiegūs zināšanas par to.

Ķermeņa eksistences 3 periodi:

pirmais mazais stāvoklis – kopš dzimšanas visas zināšanas par eksistenci saņem no vecākiem,

otrais mazais stāvoklis – aug lielāks un rūpējas par sevi kopā ar vecākiem,

pieaugušā stāvoklis – dzīvo patstāvīgi. Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. „Dabas Baušļi – vienlīdzīgi Radītāja Likumiem”

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, No M.Laitmana bloga Nav komentāru »

Bāls Sulams (raksts „Miers”, nodaļa „Pienākums atbildīgi izturēties pret Dabas likumiem”) raksta:

Mums svarīgi pievērst uzmanību dabas baušļiem, lai uzzinātu, ko daba no mums prasa, lai tā mūs nežēlīgi nesodītu. Daba cilvēkam uzliek par pienākumu dzīvot sabiedrības dzīvi. Baušļi, kurus daba liek mums pildīt sabiedrības dzīvē, ir divi: saņemšana un atdeve. Lasīt tālāk »

Bāls Sulams – par cilvēka dabu

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, No M.Laitmana bloga Nav komentāru »

Bāls Sulams, raksts „Miers pasaulē”:

Ikviena cilvēka būtība – izmantot visu radījumu dzīvi savam labumam. Turpretī viss, ko viņš atdod tuvākajam, dod piespiesti, lai varētu izmantot tuvāko ar lielāku viltību, lai tuvākais to nesajustu un tādēļ piekāptos viņam. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties