Briesmonis slēpjas tevī

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Kad cilvēks jūtas slikti, viņš parasti meklē vainīgos sev apkārt. Tā var būt sieva, draugi, kolēģi, kaut kas sistēmā utt. Kad cilvēki sāks saprast, ka visa iemesls – ne banķieris vai kāds cits cilvēciskais faktors, bet visas situācijas radītas trešā, ne cilvēciskā spēka ietekmē? Kā Holivudas kinofilmās, kur visi vērš skatienus uz debesīm, bet no turienes nolaižas milzīgs briesmonis un draud visai pasaulei…
Atbilde: “Kaitnieks atrodas plūdu iekšienē” – tā atklājas cilvēkam. Kad viņa ciešanas ir nelielas, viņš mierina sevi apsūdzot sevi pašu vai citus. Ciešanām pieaugot viņš nolaižas pa visiem savas egoistiskās vēlmes līmeņiem un pēdējā no tiem atklāj, ka viss nāk no Radītāja. Tāda ir vēlmju pakāpeniskā attīstība.
Tāpēc pat izcilākie zinātnieki, kuri paceļas augstāk par citiem savā izpratnē par matērijas struktūru, nonāk pie domas, ka pastāv kaut kāds saprātīgs spēks, Augstākais saprāts, kurš vada matēriju. Un kaut arī ticība pārdabiskiem spēkiem mazāk raksturīga cilvēkiem, kuri nodarbojas tikai ar materiālajām lietām, bet tieši pateicoties šīm nodarbēm viņi arī nonāk pie šādiem slēdzieniem.
Un šis spēks atrodas mūsos. Cilvēks aizvien vairāk un vairāk atklās, ka visa pasaule atrodas viņā pašā. Kabalas zinātnē par to tiek runāts sadaļā par realitātes uztveri. Un tādā veidā mums viss atklāsies.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4234.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties