Bēgšana no faraona nama

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Nav mūsu spēkos pārvarēt mūsu vēlmes, mēs varam tikai vienu aizvietot ar citu pieņemamāku.
Jo vēlme – esmu es. Kā es varu darboties pret sevi? Ar vēlmi es varu cīnīties tikai ar ārēja spēka – gaismas spēka palīdzību, lai gaisma vada šo cīņu.
Tāpēc Radītājs saka Mozum: „Ejam pie faraona!”. Es cīnīšos ar viņu, lai parādītu savu spēku un varu pār viņu. Lai tev parādītu!
Tāpēc Radītājs teicis: „Es radīju ļaunu sākumu un Toru, lai to labotu, jo tajā noslēptā gaisma atgriež pie avota”.
Tāpēc cilvēka uzdevums nav cīnīties ar sevi, bet gan pūlēties rast gaismu no mācīšanās. Man tikai nepieciešams ieraudzīt savu ļaunumu no malas un vēlēties norobežoties no tā. Kā piemērā ar Mozu, kurš izauga Faraona namā, bet pēc tam atšķīra sevi no viņa.
Tam man ir dots „punkts sirdī”, kas saucas Mozus. Un man ir jāpievelk gaisma, Radītājs, lai viņš cīnītos ar šo ļaunumu manā sirdī – Faraonu.
Šajā stāvoklī es izšķiru trīs daļas:
1. Mans ļaunums, egoisms, kas sēž dziļi manī, mana daba – Faraons.
2. Jaunas sapratnes „punkta sirdī” – Mozus – rašanās manī, ka man nepieciešams to labot, jo savādāk nesasniegšu garīgumu.
3. Gaismas avots, Radītāja grāmata, kas stāsta par egoisma labošanas gaismu, kas palīdz man piesaistīt gaismu, lai pārvarētu egoismu, to vēršot labajā.
Ļaunuma sākums manī ir – Faraons. Bet gaismas spēks, kuru es piesaistu ar mācīšanos, tas ir Radītāja spēks.
Es, Mozus, atrodos pa vidu tiem abiem, pastāvīgi izaicinot uz cīņu, kā sacīts: „Lai cilvēks pastāvīgi kūda labo pret ļauno”.
Man „punkts sirdī”- Mozus – ir izaudzis Faraona namā, tas ir sēdējis viņam uz ceļiem, spēlējies ar viņa bārdu un pielaikoja viņa kroni. Viņš bija viņam audžu mazbērns, Faraona meitas audžu dēls, proti, princis.
Bet līdzko cilvēks attālinās no sava ļaunuma sākuma, viņš sajūt, ka viņi ir pretstati un nīst viens otru.
Kad Mozus nāk pie Faraona, viņš to vairs nelūdz kā tuvu cilvēku, viņš runā ar to kā ar svešinieku vai ienaidnieku.
Tā cilvēks attālinās no savas iedabas, saceļoties pret to un ienīstot, un cer tikai uz to, ka gaisma, kas nāk mācību laikā, to mainīs.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/5264.html
no krievu valodas tulkoja Ilze B.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties