Bāls Sulams – par cilvēka dabu

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, No M.Laitmana bloga Komentēt

Bāls Sulams, raksts „Miers pasaulē”:

Ikviena cilvēka būtība – izmantot visu radījumu dzīvi savam labumam. Turpretī viss, ko viņš atdod tuvākajam, dod piespiesti, lai varētu izmantot tuvāko ar lielāku viltību, lai tuvākais to nesajustu un tādēļ piekāptos viņam.

Bāls Sulams, raksts „Zoar grāmatas nobeigumā”:

Kā lai cilvēks sasniedz īpašību līdzību ar Radītāju tā, lai visas viņa darbības tiktu vērstas uz atdevi tuvākajam, ņemot vērā apstākli, ka visa viņa eksistence ir tikai saņemt savā labā? Pēc savas būtības cilvēks nav spējīgs izdarīt pat vismazāko darbību cita labā un ja dod citam, ir spiests gaidīt, ka rezultātā saņems par to cienīgu atalgojumu. Taču, kad kļuvis apmierināts ar savu stāvokli, tad nespēj veikt nekādas darbības. Tādējādi, vai ir iespējams, ka visas viņa darbības eksistē tikai tādēļ, lai dotu citiem un neko – savām… vajadzībām?

Bāls Sulams, „Priekšvārds Zoar grāmatai”, 20.p.:

Mūsu būtība ir visu radījumu daļu būtība. Radījumi ir tikai vēlme saņemt.

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties