Augšupeja ar gaismas ātrumu.

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Kā iespējams mainīt mūsu dabu no egoisma uz altruismu tik īsā laika posmā, ja iepriekš esam attīstījušies tūkstošu (dvēseles) riņķojumu garumā?
Atbilde: Tūkstošu riņķojumu garumā mēs attīstījāmies nedzīvajā, augu, dzīvnieku un pēdējos 5769 gadus – attīstījām „cilvēka” līmeņa vēlmes – tieksmi pēc slavas, varas, bagātības, zinībām nenovīdības ietekmē.
Mūsu egoisms audzis no paaudzes uz paaudzi, līdz esam sasnieguši tādu stāvokli, kad tas kļuvis integrāls, saistot mūs vienkopus, vienā veselā. Šodien mēs visi esam sastīti viens ar otru, pilnībā atkarīgi viens no otra!
Mūsu attīstība līdzinās piramīdai. Piramīdas virsotne ļoti maza. Un tāpēc labošanās laiks ir ļoti īss. Mums jāveic šī labošanās vienas paaudzes garumā. Tādā veidā saīsinās laiks – atbilstoši virzībai no piramīdas pamatiem līdz tās virsotnei.
Jautājums: Kāpēc tad iepriekš kabalisti klusēja un nepaātrināja mūsu vēsturisko attīstību?
Atbilde: Kamēr nebijām savienojušies vienotā sistēmā (20.gs.otrajā pusē), mēs uztvērām egoismu kā progresa dzinēju. Tagad, ne saistot, bet mūs savstarpēji sadurot, mēs sākam to uztvert kā ļaunumu. Turpmāk tas izpaudīsies arvien spēcīgāk, kā visa ļaunuma avots pasaulē un piespiedīs mūs labot to uz pretēju saskarsmes formu – uzmanību, līdzdalību, mīlestību.
Šodien kabalistu pienākums palīdzēt pasaulei pēc iespējas ātrāk apzināties ciešanu cēloni, atklāt mūsu egoistisko dabu kā visa ļaunuma avotu pasaulē, paskaidrot notiekošā jēgu mūsos un apkārt esošajā dabā kā spēku, kurš liek mums sasniegt augstāko mērķi – sasniegt pastāvēšanu Radītāja līmenī.
Iepriekš pasaules attīstības process tika slēpts no masām. Bet tagad tas atklājās un prasa skaidrojumu. Turklāt bez diagnozes – arī zāles.
Ņemot vērā, ka mēs pastāvam tikai egoisma, vēlmes saņemt pasaulē, tad paši nevaram sevi mainīt un pat izprast, kā tas ir iespējams. Tādējādi mums tiek dota Kabalas zinātne, kuru apgūstot, mēs varam izsaukt uz sevi atdeves spēku, Radītāja spēku – „Gaismu, kura atgriež pie Avota” (spēks, mainošais egoismu uz atdevi un mīlestību). Tas arī ir mūsu dziedniecības līdzeklis.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4097.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties