Šī ir profesora Mihaela Laitmana vadītās Starptautiskās Kabalas Akadēmijas Latvijas studentu grupas mājas lapa.

Kabala 4 minutēs:

Cienījamie apmeklētāji!
Vēršam Jūsu uzmanību, ka šeit izvietotos materiālus esam tulkojuši savā brīvajā laikā, lai šis saturs būtu pieejams pēc iespējas lielākam interesentu lokam dzimtajā valodā. Daļa tulkojumu var būt darba stadijā, nekoriģēti utml.

Ja jūs pamanījāt kļūdu vai  vēlaties  pielikt palīdzīgu roku – laipni lūgti :) Darba pietiks visiem!

UZMANĪBU!
Jums ir tiesības brīvi pārpublicēt šeit izvietotos materiālus, ja vien jūs ievietojat atsauci uz rakstu www.kabriga.lv