9. Trīs iemesli, kas vairo cilvēka prātu

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Komentēt

Grāmata „Šamati”, 9. raksts

Dzirdēts Elūla mēnesī (1942. gada augusts)

Zoar Grāmatā mums tiek izskaidroti viedo vārdi: „Trīs iemesli, kas cilvēka prātu vairo: skaista sieviete, skaists mājoklis un skaistas kelim”. Skaista sieviete ir svētā Šekina. Skaists mājoklis ir viņa sirds. Cilvēka vēlmes dēvē par kelim. Un jāpaskaidro, ka svētā Šekina nespēj atklāt savu patieso skaistumu un pievilcību, līdz cilvēks iegūs skaistas kelim – vēlmes, kas nāk no sirds. Tas ir, vispirms viņam jāattīra sava sirds, lai tā kļūtu par skaistu mājokli. Un par skaistu to dēvē tad, kad atbrīvojas no nolūka „sevis dēļ” un darbojas tikai atdeves dēļ, tā rezultātā cilvēks iegūst skaistas kelim. Un tad viņa vēlmes, kas dēvētas par kelim, ne tikai attīrīsies no egoisma, bet arī kļūs gaišas savā atdeves īpašībā.

Taču, ja cilvēkam nav skaista mājokļa, Radītājs saka: „Es un viņš – nevaram atrasties kopā”, – jo ir jābūt gaismas un kli līdzībai. Tāpēc tad, kad cilvēks pieņem ticību kā attīrīšanos viņa sirdī un prātā, viņš izpelnas skaistu sievieti: Šekina atklājas viņam savā skaistumā un pievilcībā. Un tas vairo cilvēka prātu, jo sajūtot savās vēlmēs baudu un prieku no Šekinas atklāsmes, viņš piepilda savas kelim un to dēvē par prāta vairošanu.

Un to sasniedz caur skaudību, baudas un goda kāri, kas, kā sacīts, aizved cilvēku no šīs pasaules.

Skaudība – pret Šekinu, iegūstot skaudību pret Radītāju.

Gods – vēlme izrādīt lielāku pagodinājumu Radītājam.

Baudas kāre – kā sacīts: „Tu dzirdi pazemīgo vēlmes”…

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties