55. Kur Torā pieminēts Amans

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Komentēt

Grāmata „Šamati”, 55. raksts

Dzirdēts 16. Ševatā (1941. g. 13. februārī)

Lūk, kā Tora norāda uz Amanu: „Vai tu neesi ēdis no (aman) koka, no kura Es tev aizliedzu ēst?” (Berešit 3:11)

Kāda ir saikne starp Amanu un Dzīvības koku?

Dzīvības koks ir Radītāja visa radītā vēlme baudīt savam labumam, kura ir jāizlabo uz saņemšanu atdeves dēļ Radītājam.

Tāpat arī Amans ir Radītāja visa radītā vēlme baudīt savam labumam, kā sacīts „Megilat Ester”: „Un Amans savā sirdī teica: kam, izņemot mani, vēlēsies izrādīt godu Ķēniņš, pasaules Valdnieks!” – jo Amanā slēpjas visa lielā vēlme baudīt, un par to ir teikts: „Un cilvēka sirds pacelsies Radītāja ceļos”.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties