58. Prieks – labas rīcības rādītājs

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 58. raksts

Dzirdēts Sukota pussvētku 4. dienā

Prieks ir labas rīcības rādītājs: ja rīcības ir labas, proti, svētas, ne savā labā, bet tikai Radītāja dēļ, tad tajās atklājas prieks un jautrība.

Taču ir arī nešķīsts spēks, klipa. Lai noteiktu, vai šī vēlme ir tīra vai nešķīsta (svēta, altruistiska vai pasaulīga, egoistiska), ir nepieciešama analīze prātā, „zināšanās”: tīrā vēlmē ir saprāts, turpretī nešķīstā vēlmē nav, jo par nešķīsto spēku ir teikts: „Cits dievs ir neauglīgs un nenes augļus”.Tādēļ, kad cilvēkam atnāk prieks, viņam jāiedziļinās Torā, lai viņam atklātos Toras gudrība, viedoklis un zināšanas. Lasīt tālāk »

57. Pietuvini viņu Radītāja vēlmei

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 57. raksts

Dzirdēts Itro nedēļas pirmajā dienā (1944. g. 5. februārī)

Sacīts: „Pietuvini viņu (savu vēlmi) Radītāja vēlmei”. Taču kā? Viņu piespiež to darīt, līdz saka „Es vēlos!” Tāpat ir jāsaprot, kādēļ mēs lūdzam: „Lai piepildās vēlme no augšas…”? Sacīts: „Vairāk kā telēns vēlas zīst, govs vēlas barot”. Taču tad nav saprotams – kādēļ mums jālūdz, lai Radītājam būtu vēlme?

Zināms, ka, lai piesaistītu gaismu no augšas, vispirms jābūt tieksmei no apakšas (itaruta de – letata). Taču kādēļ ir vajadzīga iepriekšēja tiekšanās no apakšas? Tāpēc mēs lūdzam: „Lai piepildās vēlme no augšas…”, proti, mums pašiem jāpamodina vēlme no augšas dot mums. Tas nozīmē, nav pietiekami, ka mūsos ir vēlme saņemt, bet arī no augšas ir jābūt Devēja labsirdīgai vēlmei dot. Lasīt tālāk »

56. Toru dēvē par „parādošo”

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 56. raksts

Dzirdēts Bešalaha nedēļas pirmajā dienā (1941. g. 2. februārī)

Toru dēvē par „parādošo”, no vārdiem „nomest lejā” (Šemota 19:13), tādēļ ka laikā, kad cilvēks studē Toru atbilstoši viņa pūlēm, tikpat lielā mērā viņš sajūt attālināšanos.

Proti, viņam atklāj patiesību – parāda viņa ticības mēru, kas ir viss patiesības pamats. Atbilstoši viņa ticībai, un tieši uz tās tiek veidots viss viņa pastāvēšanas pamats Torā un baušļos. Tad viņa acu skatam atklājas, ka viss viņa pamats ir balstīts tikai uz audzināšanu, ko viņš saņēma, jo ar saņemto audzināšanu viņam pietiek, lai izpildītu Toru un baušļus visās to precizitātēs un prasībās. Turpretī viss, kas izriet no audzināšanas, tiek dēvēts par „ticību zināšanās”. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties