14. Ko nozīmē Radītāja diženums

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Komentēt

Grāmata „Šamati”, 14. raksts

Dzirdēts 1947. gadā

Slavināt Radītāju nozīmē, ka jālūdz, lai Viņš dotu spēku iet ar ticību, kas augstāka par zināšanām. Pastāv Radītāja slavināšanas divi izskaidrojumi:

1. Nepiepildīt sevi ar zināšanām, prātu, ar kura palīdzību cilvēks spēs atbildēt uz saviem jautājumiem, bet vēlēties, lai Radītājs atbildētu uz viņa jautājumiem. To dēvē par Radītāja slavināšanu, jo jebkurš prāts tiek dots no augšienes, nevis nāk no cilvēka. Turklāt visu, ko cilvēks pats var izskaidrot, viņš skaidro ar ārējā saprāta palīdzību. Citiem vārdiem, egoistiskā vēlme saprot, ka ir vērts ievērot Toru un baušļus, tai pat laikā ticība, kas augstāka par zināšanām, liek cilvēkam strādāt, tas ir, iet pretēji egoistiskās vēlmes zināšanām.

2. Radītāja slavināšana nozīmē, ka Radītājs kļūst cilvēkam nepieciešams, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem.

Tādēļ:

1. Cilvēkam ir jāiet ar ticību, kas augstāka par zināšanām, tad viņš redz, ka ir iztukšots un tad sajutīs nepieciešamību pēc Radītāja.

2. Tikai Radītājs var dot cilvēkam šo spēku – iet ar ticību, kas augstāka par zināšanām.

Proti, tas, ko dod Radītājs, tiek dēvēts par Radītāja diženumu.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties