10. Ko garīgajā darbā nozīmē „mans draugs ir apslēpts”

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Komentēt

Grāmata „Šamati”, 10. raksts

Dzirdēts Tammūza mēnesī (1944. gada jūlijs)

Nepieciešams zināt – ja cilvēks sāk virzīties uz priekšu, vēloties sasniegt stāvokli, kurā visas viņa darbības būs Radītāja dēļ, viņš sāk izjust pacēlumus un kritienus. Un mēdz būt tā, ka kritiens ir tik liels, ka rodas domas aizbēgt no Toras un baušļiem, tas ir, atnāk domas, ka viņš nevēlas atrasties svētuma varā. Un tad cilvēkam ir jātic, ka patiesībā ir gluži pretēji, tas ir, svētums izvairās no viņa. Lieta tā, ka tiklīdz cilvēks vēlas kaitēt svētumam, tas apsteidz viņu un pirmais attālinās no viņa. Un ja cilvēks tam tic un tiek galā ar stāvokli, kad svētums izvairās no viņa, tad bēgšana (barah) pārvēršas Radītāja svētībā (bireh), kā sacīts: „Svētī, Radītāj, viņa spēku un iekāro viņa darbus”.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties