„Nerāda muļķim pusi darba”

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Es saņemu daudz atsauksmju par to, kā cilvēki uztver Zoar lasīšanu.
Kabalas zinātnē cilvēks pats sevi māca – viņš pats ir gan bērns, gan skolotājs. Jo mums jāiegūst jauna pasaule!
Mēs attīstamies šajā jaunajā pasaulē no nulles, no pilnīga uztveres trūkuma – sajūtot to arvien vairāk un vairāk, līdz neizpratīsim to visu.
Tāpēc mums, līdzīgi bērniem, jāiziet tādi paši attīstības posmi, kad sapinamies, vērojam šo pasauli no bērna redzes viedokļa, uztveram to dīvaini un daļēji, salīdzinājumā ar pieaugušajiem.
Pie tam, mēs ne visai labi saprotam, ko darām un kāds no tā labums. Bet pa to laiku mēs attīstāmies.
Tikai tad, kad iziesim visus attīstības posmus 0-1.-2.-3. un nonāksim līdz 4. līmenim („bhina dalet”), tur mēs izpratīsim savu sakni, pirmcēloni – un tad sapratīsim „kā un kāpēc”, kādu ceļu esam nogājuši un kā mums uz to jāreaģē.
Tas viss tiek izprasts tikai beigās – muļķim pusi darba nerāda, jo pusceļā tas izskatās vēl vairāk neizlabots, nekā sākumā!
Kā auduma gabali pirms uzvalka šūšanas, vai daļās izjaukta automašīna, vai slimnieka uzšķērstais ķermenis.
Mēs neesam spējīgi saprast galīgo veidu, jo sākumā mums jāattīsta sevī vēlmes, īpašības ieraudzīt to.
Kā sacīts (TES, Talmud Eser Sfirot Priekšvārds 137.p.), ka tikai varoņi, kuriem piemīt pacietība (tie arī tiek dēvēti par varoņiem), nokļūs līdz Ķēniņa pilij un ieies pa vārtiem.
Tāpēc jāpiekrīt visiem ceļa posmiem, uz kura esam kā mazi bērni, kuri īsti nesaprot, ko dara un kas ar viņiem notiek.
Reizēm es sajūtu sevī kaut kādas jaunas īpašības, reizēm pilnīgu tukšumu – jāsaņemas pacietībā un jāvirza sevi uz iekšējo attīstību.
Kabalas zinātne tiek dēvēta par Toras iekšējo daļu, jo runā par cilvēku, kurš attīsta savas vēlmes. Un kad tās iziet attīstības 4 līmeņus, tad 4. līmenī viņš atklāj garīgo pasauli.

Tāpēc visai mūsu uzmanībai, visam fokusam jābūt virzītam uz savu iekšieni. Mums savā iekšienē jāattīsta sajūtas 4 vēlmes stadijās, kurām līdzās attīstīsies prāts.
Viss, par ko stāsta Zoar, paredzēts iekšējās sajūtas attīstībai.
Visa darba būtība, kā attīstīt garīgās realitātes sajūtu no punkta sirdī, kurš pagaidām vēl neko garīgu nesajūt, un tāpēc es lasu un nesaprotu vārdus, un nozīmes.
Es tikai cenšos ar Sulam komentāra palīdzību iztēloties izlasīto trīs līniju veidā: labā, kreisā, vidējā, augstāk-zemāk desmit galvenajās sfirot(ās), iekšējais-ārējais, Galgalta-Einaim un AHAP, cimcum bet un parsa.
Ja nesaprotu, ko nozīmē paši šie nosaukumi, tad jācenšas radīt vismaz ģeometriskas attiecības starp tiem, lai izveidotos kaut kāda aina.
Un tā palēnām es atklāšu patieso realitātes uztveri un sapratīšu, vai tā pastāv tikai ārpus manis, vai manā iekšienē, ko nozīmē materiālā eksistence un garīgā – kura no tām ir patiesā realitāte un kas tikai sapnis.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/8652.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties