“Sulam” – kāpnes uz Bezgalības pasauli

No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Ja studējot Zoar Grāmatu vēlamies pievilkt apkārtējo gaismu, tad kāpēc mēs to lasām ar Bāla Sulama Komentāra palīdzību, bet nevis oriģinālo Zoar Grāmatu?
Atbilde: Pirmkārt, Zoar Grāmata uzrakstīta aramiešu valodā, kurā sazinājās senajā Babilonijā un tā nav saprotama mūsdienu lasītājam.
Bez tam, tā ir pārpildīta ar līdzībām un it kā materiālajām ainām, un ja to nelasīt kopā ar kabalas komentāru Sulam (Kāpnes), mēs nespēsim novērsties no materiālajiem tēliem.
Tāpēc savienojot Zoar oriģinālo tekstu ar tās komentāru Sulam, Bāls Sulams ievada mūs Zoar izpratnē un pareizajā struktūrā, un mēs sākam redzēt visu šo tekstu caur “trim līnijām”.
Jo bez pieejas trijās līnijās nav iespējams pareizi pievērsties Torai.
Visa Tora sarakstīta trijās līnijās: jāņem divas līnijas, labo un kreiso, kuras mums dotas no augšas, vēlme un gaisma, un pareizi tās jāsavieno. Ar tādu pareizu salikumu mēs veidojam savu dvēseli.
Tāpēc Zoar Grāmatu nav iespējams studēt bez Komentāra Sulam.
Kad mūsu paaudze nonāca līdz kabalas zinātnes apguvei un labošanās etapam, globālajai krīzei, kura atklājas starp dvēselēm, tad atklājas arī šis līdzeklis, kurš dēvēts “Komentārs Sulam” un pievienots Zoar Grāmatai.
Un tagad mēs varam izmantot šo līdzekli pilnā mērā.
Tomēr mēs vēl nedaudz vienkāršojām un atvieglinājām tekstu, saīsinot dažas tehniskas detaļas, lai tas būtu pieejamāks mūsdienu lasītājam un tāpēc nosaucām to “Zoar – tautai”.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/11122.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties