Par mīlestību pret biedriem

Lasītava, Rabaša raksti Nav komentāru »
  1. Biedru mīlestības nepieciešamība.
  1. Kādēļ es izvēlējos tieši šos biedrus un kādēļ biedri izvēlējās mani?
  1. Vai katram biedram ir jāizrāda mīlestība pret sabiedrību? Vai arī ir pietiekami ar to, ka viņa sirdī ir mīlestība un viņš pieticīgi strādā biedru mīlestības labā? Un tādēļ viņam nav jāatklāj tas, kas ir viņa sirdī?

Lasīt tālāk »

Grupas mērķis

Lasītava, Rabaša raksti Nav komentāru »

1.raksta 2.daļa (1984.g)

Cilvēks ir radīts kopā ar tilpni (kli), kuru dēvē par „pašmīlību” un tādēļ tad, kad cilvēks neredz, ka kāda no darbībām sniegs viņam kādu personīgu labumu, viņam nav dzinējspēka, lai pieliktu pūles, kas ļautu veikt pat vienkāršu kustību. Bez pašmīlības atcelšanas nav iespējams sasniegt saplūsmi ar Radītāju, tas ir, īpašību līdzību.

Un tādēļ, ka tas ir pretēji mūsu būtībai, – nepieciešama sabiedrība, kurā visi būs kā liels spēks, lai mēs varētu strādāt kopā ar mērķi atcelt vēlmi saņemt, ko dēvē par „ļaunumu”, jo tieši tas liek šķēršļus sasniegt mērķi, kura dēļ tika radīts cilvēks. Lasīt tālāk »

Grupas mērķis

Lasītava, Rabaša raksti Nav komentāru »

1.raksta 1.daļa (1984.g)

Mēs sapulcējāmies kopā, lai dibinātu grupas struktūras pamatu visiem tiem, kuri ieinteresēti mērot Bāla Sulama ceļu un apgūt viņa metodiku, kas parāda cilvēkam, kā pacelties augšup, mērojot pakāpes, atbrīvojoties no kategorijas dzīvnieks, kā sacījuši viedie pantā „jūs – Manas avis, Mana draudze, jūs – cilvēks”1: „Jūs tiekat dēvēti par cilvēku, bet elku pielūdzējus nedēvē par cilvēku”2 – Rašbija domu grauds3.

Lai saprastu cilvēka līmeni, mēs sniegsim šeit viedo domu graudus par pantu „Noklausīsimies slēdzienu attiecībā uz visu: trīci Radītāja vaiga priekšā un nepārkāp Viņa baušļus, jo tā ir cilvēka būtība”4. Gemara jautā: „Ko nozīmē „tā ir cilvēka būtība”? Rabijs Eliezers sacīja: „Visa pasaule radīta tikai šī nolūka dēļ”5 – tas ir, visa pasaule radīta tikai lai baidītos no Radītāja.

Lasīt tālāk »

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Lasītava Nav komentāru »

Ierakstīts bauslības galdiņos.”
Lasi nevis „ierakstīts” („harut”), bet „brīvība” („herut”),
tas nozīmē – „viņi atbrīvojās no nāves eņģeļa”.

 

Sacītajam nepieciešams skaidrojums, jo nav saprotams, kādā veidā Kabalas metodikas saņemšana atbrīvo cilvēku no nāves? Un turklāt, kā varēja notikt, ka pēc tam, kad mēs, saņēmuši šo metodiku, izpelnījāmies mūžīgo ķermeni, pār kuru nāvei nav varas, atgriezāmies atpakaļ un to zaudējām? Vai mūžīgais var izzust?

 

GRIBAS BRĪVĪBA

Taču, lai izprastu izteiciena „brīvība no nāves eņģeļa” dziļumu, nepieciešams sākumā saprast, ko nozīmē termins „brīvība” tā parastajā, cilvēciskajā izpratnē. Vispārīgi izskatot vārdu „brīvība”, to var attiecināt uz dabas likumu, kas caurvij visas dzīves sfēras. Mēs taču redzam, ka dzīvnieki, kurus esam sagūstījuši, mirst, kad tiem atņemam brīvību.

Un tas ir patiess apliecinājums tam, ka Augstākā vadība nepiekrīt jebkuras radības pakļaušanai verdzībā. Ne velti pēdējās simtgades cilvēce karoja, līdz sasniedza zināmu personas brīvības līmeni.

Taču jebkurā gadījumā mūsu priekšstats par jēdzienu, kuru izpaužam vardā „brīvība”, ir ļoti miglains un ja mēs iedziļināsimies šī vārda iekšējā saturā, no tā gandrīz nekas nepaliks. Tāpēc, ka, pirms pieprasīt personas brīvību, tev ir jāpieļauj, ka šī īpašība, kas dēvēta par „brīvību”, ir katrā personā, tas ir, ka tā var rīkoties pēc savas izvēles, brīvas vēlmes. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI) Nav komentāru »

302.turpinājums

Jēdzienu saraksts

„Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

55) Kādi jēdzieni tiek atsijāti kabalas zinātnē?

Šajā zinātnē no tās sākuma un līdz beigām nav neviena vārda, kas paustu jūtamu vai šķietamu jēdzienu, kā, piemēram, vieta, laiks, kustība un tamlīdzīgi, tāpat arī garīgajiem objektiem nav raksturīga izzušana. Un jebkura formas mainīšanās nenozīmē, ka izzudusi sākotnējā forma, bet ka šī sākotnējā forma palika savā vietā bez jebkādām izmaiņām un tad formas maiņa, kas tagad iegūta, pievienojās šai pirmajai formai (1.nod., „Or pnimi” sākumā, no vārdiem „Jāiegaumē…”). Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-18

(SKA MĀCĪBU KURSI) Nav komentāru »

301.turpinājums

Terminu saraksts

„Ja mēs aizmirstam vārda nozīmi kādā no jēdzieniem, tas ir sliktāk par šī vārda pazušanu no jēdziena, – jo nepareiza izpratne apslēps no jums visu jēdzienu. Tādēļ pieradini sevi izmantot jautājumu un atbilžu tabulu, līdz pat iekalšanai no galvas”.

Bāls Sulams

1) Tuvs

Ko nozīmē „tuvs” (karov)?

Tas, kura forma ir tuvāk un vairāk līdzinās ar citiem, tiek uzskatīts par tuvāku viņam (1.nod., „Or pnimi”, 30.p.). Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI) Nav komentāru »

300.turpinājums

8.2.„Nav spēka izzināt Viņu”, „Nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda”

(20) Tas ir, tagad, pēc tam, kad tika radītas pasaules, pat eņģeļi, kuri ir radījumi, tuvāki pēc sava garīguma, nespēj sasniegt Bezgalību.

(30) Tāpēc, ka tur, Bezgalībā, „Viņš un Viņa vārds – vienoti” un absolūti tur nevar atšķirt ne vietu, ne kli, kā tika sacīts iepriekš, tādēļ radījuma saprāts nav spējīgs sasniegt Viņu, jo nav iespējams sasniegt gaismu bez kli.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

8.2. „Nav iespējams sasniegt Viņu”, „Nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda”

…(20) Nav spēka pat eņģeļiem, kuri tuvāk Viņam, un viņi nesasniedz Bezgalību… Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI) Nav komentāru »

299.turpinājums

7.2.Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Caur šo līniju Bezgalības gaisma izplatās pasaulēs

3) Un caur šo līniju pievelkas un izplatās Bezgalības gaisma uz leju.

Visas pasaules atrodas telpas ierobežojuma vietā

4) Un tās telpas vietā (8) radīja un izveidoja visas šīs pasaules.

Or pnimi

(8) Ar to viņš dod mājienu attiecībā uz četrām pasaulēm: Acilut, Brija, Jecira un Asija. Un tās ietver sevī visas pasaules, kuras atsevišķi nav iespējams uzskaitīt. Un šīs četras pasaules nāk no četrām iepriekš minētām stadijām:

no 1. stadijas – Acilut,

no 2. stadijas – Brija,

no 3. stadijas – Jecira,

no 4. stadijas – Asija. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI) Nav komentāru »

298.turpinājums

7.nodarbība

Līnija savieno radījumu ar Radītāju. Caur līniju gaisma izplatās pasaulēs.
Visas pasaules rodas telpas ierobežojuma vietā.

7.1.Termini: „līnijas virsotne”, „pieskaras”, „apakšā”

7.2.Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Līnijas sākums pieskaras Bezgalībai, bet ne līnijas nobeigums

2) (5) Līnijas virsotne nāk tieši no Bezgalības (6) un pieskaras tai, taču šīs līnijas nobeigums (7) ir apakšā, tās beigās, nepieskaras Bezgalības gaismai. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 14.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI) Nav komentāru »

297.turpinājums

6.3.Jēdzienu „no apaļas vienveidīgas gaismas”, „no augšas uzapakšu” nozīmes noskaidrošana

Or pnimi

(3) Figūras „aplis” jēdzienu mēs noskaidrojām jau iepriekš (skat. 1.nod., 100.p.). Līdz ar to tas mums saka, ka pat pēc cimcum augstākā gaisma palika apļa veidā, tas nozīmē – bez pakāpju atšķirības. Turklāt visas četras stadijas aplī ir vienlīdzīgas atbilstoši savai vērtībai (skat. augstāk, 1.nod., 100.p.). Tā iemesls ir tajā aspektā, ka jēdzieniem „atjaunināšanās” un „notikums” pilnīgi nav vietas augstākajā gaismā. Turklāt visi šie atjauninājuma veidi, par kuriem ir runa, – nav nekas cits kā kelim korelācijas.

Or pnimi

(4) Iegaumē, ka nekādā gadījumā runa nav par iedomātiem jēdzieniem, vietā, kas ir materiāla, un visšķīstākais tiek definēts ar terminu „augša” un visraupjākais un sliktākais tiek definēts ar terminu „apakša”. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties