55. Kur Torā pieminēts Amans

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 55. raksts

Dzirdēts 16. Ševatā (1941. g. 13. februārī)

Lūk, kā Tora norāda uz Amanu: „Vai tu neesi ēdis no (aman) koka, no kura Es tev aizliedzu ēst?” (Berešit 3:11)

Kāda ir saikne starp Amanu un Dzīvības koku?

Dzīvības koks ir Radītāja visa radītā vēlme baudīt savam labumam, kura ir jāizlabo uz saņemšanu atdeves dēļ Radītājam.

Tāpat arī Amans ir Radītāja visa radītā vēlme baudīt savam labumam, kā sacīts „Megilat Ester”: „Un Amans savā sirdī teica: kam, izņemot mani, vēlēsies izrādīt godu Ķēniņš, pasaules Valdnieks!” – jo Amanā slēpjas visa lielā vēlme baudīt, un par to ir teikts: „Un cilvēka sirds pacelsies Radītāja ceļos”.

54. Garīgā darba mērķis

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 54. raksts

Dzirdēts 16. Ševatā (1941. g. 13. februārī)

Zināms, ka galvenais ir sagādāt prieku Radītājam. Taču, ko nozīmē atdeve? Tas ir visiem tik pazīstams vārds, bet ieradums nomāc garšu. Tādēļ jums ir labi jāsaprot, ko nozīmē vārds „atdeve”.

Lieta ir tajā apstāklī, ka cilvēka atdevē piedalās viņa vēlme saņemt baudu (proti, vēlmi saņemt baudu var izmantot, ja tā ir izlabota), bez tā nevar būt saikne starp Radītāju un radījumu, starp Dodošo un saņemošo. Nevar būt partnerības, ja viens dod, bet otrs neatdod neko pretī, jo tikai tad, kad abi izrāda mīlestību viens pret otru, tad starp viņiem rodas saikne un draudzība. Taču ja viens izrāda mīlestību, bet otrs neizrāda pretmīlestību, tad tāda mīlestība nevar pastāvēt.

Lasīt tālāk »

53. Ierobežojums

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 53. raksts

Dzirdēts 1.Sivana Sestdienas vakarā (1943. g. 4. jūnijā)

Ierobežojums nozīmē ierobežot sevi, savu stāvokli, lai nevēlētos lieku (lielus stāvokļus – gadlut), un tieši tādā stāvoklī, kādā atrodas cilvēks, viņš ir gatavs palikt mūžīgi. To dēvē par mūžīgo saplūsmi. Nav svarīgi, cik liels ir viņa sasniegtais stāvoklis. Viņš var atrasties pat zemākajā stāvoklī, bet ja tas spīd mūžīgi, tas nozīmē, ka viņš ir izpelnījies mūžīgu saplūsmi. Savukārt vēlme sasniegt lielāku stāvokli tiek dēvēta par tieksmi pēc pārmērības.

„Un visas bēdas būs liekas”. Skumjas atnāk pie cilvēka tikai viņa vēlmes pēc pārmērības dēļ. Tāpēc sacīts, ka tad, kad Izraēls atnāca, lai saņemtu Toru, Mozus tos sapulcināja kalna pakājē. (Kalns – „ar”, no vārda „irurim” – šaubas). Tas ir, Mozus viņus noveda pie visdziļākajām domām un sapratnes – līdz zemākajam līmenim.

Lasīt tālāk »

52. Grēks neatceļ bausli

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 52. raksts

Dzirdēts 9. Ijāra sestdienas vakarā (1943. g. 14. maijā)

„Grēks neatceļ bausli, un bauslis neatceļ grēku”. Cilvēka garīgais darbs nozīmē iet labu ceļu, taču viņa ļaunā tieksme viņam to nedod. Tādēļ jāzina, ka cilvēks nav spiests izkaust ļaunumu sevī – tas ir pilnīgi neiespējami. Ļaunums vienkārši jāienīst, kā sacīts: „Mīlošie Radītāju, ienīstiet ļaunumu!” Nepieciešams tikai naids pret ļaunumu, jo naids šķeļ tos, kas iepriekš bija tuvi.

Pats ļaunums neeksistē, ļaunuma esamība ir atkarīga no mīlestības pret labo un naida pret ļauno. Ja cilvēkā ir mīlestība pret ļaunumu, tad viņš nonāk ļaunuma slazdā. Un, ja viņš ienīst ļaunumu, tad atbrīvojas no tā ietekmes un ļaunumam nav iespējas valdīt pār cilvēku. Izrādās, cilvēka galvenais darbs nav darbs ar ļaunumu, bet gan mīlēt vai ienīst to. Un tādēļ grēks noved pie nākamā grēka.

Lasīt tālāk »

51. Ja tevi aizvainojis rupjais

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 51. raksts

Dzirdēts Pesaha svētku izskaņā (1943. g. 23. aprīlī)

Sacīts: „Ja tevi aizvainojis šis rupjais (egoisms, tavs ļaunums), aizved viņu uz Beit-midrašu”. (Beit-midraša – tā sauc vietu, kur studē Toru, kabalu. Beit – māja, telpa, kli, tilpne. Midraša – no darbības vārda “lidroš”, prasīt – pieprasīt Radītāja atklāsmi.)

Bet, ja ne, atgādini viņam par nāves dienu – atgādini, ka garīgajam darbam jābūt tur, kur viņš neatrodas, jo viss garīgais darbs notiek ārpus cilvēka ķermeņa, viņa ādas, ārpusē. To sauc par darbu ārpus ķermeņa, jo viņa domas nav par sevi.

50. Divi stāvokļi

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” 1 Komentārs »

Grāmata „Šamati”, 50. raksts

Dzirdēts 20. Sīvānā

Šai pasaulei ir tikai divi iespējamie stāvokļi:

  1. stāvoklis, kad pasaule tiek dēvēta – „ciešanas”.
  2. stāvoklis, kad pasaule tiek dēvēta – „Šekina”.

Lasīt tālāk »

49. Galvenais – prāts un sirds

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 49. raksts

Dzirdēts Vaera nedēļas piektajā dienā (1952. g. 6. novembrī)

Prāts ir tas, ar ko jāstrādā, gluži kā darbā ar ticību. Tas nozīmē, ja cilvēks slinko darbā ar ticību, viņš iekrīt stāvoklī, kad vēlas tikai zināšanas, taču tas ir nešķīstais spēks (klipa) pret svēto Šekinu. Tādēļ darbs nozīmē kļūt stiprākam prāta pastāvīgā atjaunošanā.

Tāpat darbā ar sirdi: ja cilvēks jūt, ka slinko, tad viņam jākļūst stiprākam darbā ar sirdi un jāveic inversas, pretējas darbības, tas ir, jāierobežo savs ķermenis, pretstatā viņa vēlmei baudīt. Lasīt tālāk »

48. Galvenais pamats

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 48. raksts

Dzirdēts Vaera Sestdienas nogalē (1952.g. 8.novembrī)

Galvenais garīgajā ceļā – piesardzība saprāta darbā, jo saprāta darba pamatā ir jautājums, un ja rodas tas bēdīgi pazīstamais jautājums, tad cilvēkam jābūt tam gatavam un aizsargātam, lai noturētos un prastu nekavējoties atbildēt, kā nākas. Lasīt tālāk »

47. Tur, kur tu atrodi Viņa varenumu

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 47. raksts

„Tur, kur tu atrodi Viņa varenumu, tur atradīsi Viņa pazemību” (Megila).

Ja cilvēks pastāvīgi atrodas patiesā saplūsmē ar Radītāju, tad redz, ka Radītājs Sevi ved lejā sava radījuma līmenī, tas ir, atrodas ar viņu visās maziskās lietās. Un cilvēks nezina, ko tad viņam darīt?

Tādēļ sacīts: „Radītājs, sēžot tik augstu, noliecas, lai redzētu, – debesīs un uz zemes”, tas ir, cilvēks apjauš Radītāja varenumu, bet pēc tam redz debess „kritumu” līdz zemes līmenim. Lasīt tālāk »

46. Izraēlas vara pār klipot

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 46. raksts

Ko nozīmē Izraēlas vara (vēlme pēc Radītāja) pār klipot (nešķīstajām vēlmēm) un, gluži pretēji, klipot vara pār Izraēlu? Vispirms jānoskaidro, ko nozīmē Israel un „pasaules tautas”.

Vairākās vietās ir paskaidrots, ka Israel ir iekšējās, kelim „virspuses” daļas nosaukums, ar kurām ir iespējams strādāt, lai varētu atdot Radītāja labā. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties